Prenumeruokite „Mūsų žodį“ kitiems metams

Jeigu kitiems metams neužsisakėte „Mūsų žodžio“, šią savaitę dar galite spėti tai padaryti. Užsiprenumeruoti spaudos leidinius galima bet kuriame pašte ar finansinių paslaugų „PayPost“ skyriuje, taip pat per laiškininkus. Gyventojų patogumui prenumeratos užsakymai priimami ir internetiniame tinklalapyje www.prenumeruok.lt. Na, o tie, kurie paštui mokėti už spaudos pristatymą nenori, Skuodo rajono laikraštį gali užsisakyti jo redakcijoje ir patys pasiimti platinimo taškuose.