Įsigalioja Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, pagal kurį atsisakoma civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų (gimimo, mirties, santuokos, ištuokos). Vietoj civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų asmeniui pageidavus bus išduodamas teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. Skuodo rajone mirties registravimo funkciją vykdys Skuodo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą medicininį mirties liudijimą. Tai reiškia, kad mirusiojo artimiesiems papildomai nebereikės kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių dėl mirties registravimo. Mirusių asmenų laidojimas bus organizuojamas vadovaujantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu.

Savivaldybės inf.