Sausio 13-osios paminėjimas

Sausio 13 d. 8 val. – pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (kiekviename lange uždegama žvakė), Valstybinės vėliavos pakėlimas prie Mūro kryžiaus Skuode; 18 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų dainomis ir posmais bus pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai. Dalyvaus Skuodo rajono kultūros centro mišrus choras „Apuolė“.