Žygis per Ylakius – „Kovų už laisvę tėvų keliais“

Vasario 16 d. su visa šeima galima dalyvauti žygyje „Kovų už laisvę tėvų keliais“ per Ylakius. 12 val. miestelio aikštėje bus pakeltos vėliavos, parapijos bažnyčioje meldžiamasi už protėvių vėles. Apie 12.45 val. nuo J. Basanavičiaus paminklo ir pradžios mokyklos prasidės kelionė: bus sustojama po buvusio valsčiaus pastato kiemo liepomis; partizanų kankinimų vietoje padėdamos gėles ir pagerbiamas jų atminimas; Vindašių sodyboje prisimenami savo krašto šviesuoliai; kapinėse ant žuvusių už Lietuvos laisvę kapų uždegamos žvakelės. Kelionė baigsis prie Nepriklausomybės ąžuolėlio su daina ir karštos arbatos puodeliu. Prašoma atsinešti žvakelių su gaubteliu, turėti tautinės simbolikos. Veš gimnazijos autobusas. Tie, kurie gali, kviečiami atvykti savo transportu.