2017 m. birželio 2 d. skaitykite

 • Šv. Liudviko globoje
  • Taip gegužės 26-ąją apie 50 metų kunigystės jubiliejų švenčiantį kunigą Liudviką Dambrauską kalbėjo Telšių vyskupijos monsinjoras Rimantas Gudlinkis, Mosėdžio šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukojęs mišias už kunigystės pasirinkimą. Šios iškilmingos šventės liudininkais tapo ne tik šv. Mišių aukoje dalyvavę 12 kunigų, kolegų, vienaip ar kitaip susijusių su kunigu Liudviku, bet ir gausiai susirinkę parapijiečiai. Laima Sendrauskienė
 • Artėjant Tėvo dienai (Savaitė). Dalia Zabitienė
 • Gamta – mūsų namai
  • Žvėrių jaunikliai retai būna beglobiai
   Būdami miške kartais galime pamatyti žvėrių su jaunikliais arba pastaruosius vienus. Kai kurie miško lankytojai pamano, kad mažyliai palikti likimo valiai, tad, pavyzdžiui, stirniuką ar ančiuką parsineša į namus. Rūta Ronkauskienė
 • Verta paskubėti
  • Birželio 6 d. baigiasi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio ministerija primena, kad už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. Parengta pagal ŽŪM inf.
 • Integrali pagalba padeda išlikti savo namuose
  • Gegužės 30 d. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre pristatytas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0033 „Integrali socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtra Skuodo rajone“. Integrali pagalba (globa ir slauga) asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba dieną, siekianti sudaryti palankias sąlygas asmeniui gyventi savo namuose, o šeimos nariams – galimybę dirbti. Tam skirta 156 000 Eur. Projektas pradėtas įgyvendinti praėjusių metų spalio 5 d., jo pabaiga – 2019 m. birželio 4 d. Rūta Ronkauskienė
 • Išvyka į Šiaulių universitetą – galimybė tobulėti
  • Šiemet Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų auklėtojų metodinio būrelio veiklos prioritetas – vaikų kalbos ir kalbėjimo įgūdžių ugdymas. Gegužės pabaigoje metodinio būrelio nariai turėjo galimybę nuvykti į Šiaulių universitetą – Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė ikimokyklinio ugdymo pedagogams parengė edukacinę programą tema „Informacinių technologijų taikymas vaiko kalbos ir kalbėjimo ugdyme“. Jovita Liaučienė, Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodinio būrelio pirmininkė, auklėtoja metodininkė

 • Geriausi vaistai – fiziniai pratimai
  • Gegužės 24 d. Skuodo meno mokyklos salėje su rajono treneriais, kūno kultūros mokytojais bei visais besidominčiais sveika gyvensena susitiko mūsų kraštietis, profesorius, buvęs Lietuvos sveikatos universiteto rektorius, habil. dr. Albertas Skurvydas. Jis akcentavo fizinio aktyvumo, kuris be vaistų padeda nugalėti daugelį ligų, svarbą. Rūta Ronkauskienė
 •  Nuskambėjo paskutinis skambutis
  • Gegužės 25-ąją Skuode šurmuliavo jaunimas – po miestą važinėjo balionais papuošti automobiliai, jaunuolių veiduose švietė šypsenos… Ko gero, daugelio abiturientų galvose buvo vienintelė mintis – gerai išlaikyti egzaminus. R. R.
 • Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį
  • Gegužės 23-ią ir 24-ą dienomis veikė stovykla „Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį“. Tai – socializacijos projektas, suvienijęs 30 mokinių iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Ylakių bei Mosėdžio gimnazijų, Barstyčių ir Šačių pagrindinių mokyklų bei Lenkimų S. Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro. Lineta Šlepavičienė, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • „Tik nesustok, eik pirmyn!“
  • Taip gegužės 22-ąją vadinosi Skuodo meno mokyklos Mosėdžio skyriaus mažųjų absolventų koncertas. Šiemet baigusių trejų metų mokymo programą buvo septyni. Laima Sendrauskienė
 • Pažintinė kelionė į Palangą
  • Gegužė moksleiviams – ekskursijų laikas. Kiekviena klasė iš anksto planuoja, kur nuvykti, ką naujo pamatyti, su kuo susipažinti. Todėl Mosėdžio gimnazijos 3 a klasė, jos mokytoja Marijona Donėlienė ir knygų mylėtojų klubo „Minčių palėpė“ narės bei vadovė, bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė suplanavo neįprastą edukacinę pažintinę ekskursiją „Pasimatuok eigulio kepurę“ Palangoje. Marijona Donėlienė, Mosėdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Šį sekmadienį – Tėvo diena
  • Ačiū, Tėveli, už duoną ir gyvenimą!..
   Nuo seniausių laikų tėvas šeimoje buvo laikomas neginčijamu autoritetu. Tėvas – šeimos galva, maitintojas, asmuo, priimantis svarbiausius sprendimus. Tėvas mokydavo savo sūnus įvairių meistrystės, žemdirbystės darbų, o dukras mylėjo ypatinga meile ir troško ištekinti už darbščių, protingų, išlaikyti šeimą gebančių vyrų. Džiaugiamės pirmąjį birželio sekmadienį galėdami švęsti Tėvo dieną – pasveikinti ir pagerbti savo tėčius, paminėti Amžinybėn išėjusius tėvus, senelius, prosenelius. Judita Motuzaitė-Aleksandravičienė
 • Geri komunikacijos įgūdžiai – nelengvai įmenama mįslė
  • Turbūt neatsirastų abejojančių ir prieštaraujančių, kad geri komunikacijos įgūdžiai yra vienas svarbiausių sėkmės šeimoje, mokykloje ir darbe garantų. Tačiau tai − ne tik mūsų prigimties dalis, bet ir didelė paslaptis ar sunkiai įmenama mįslė. Dovilė Petrauskaitė

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.