Kviečia teikti paraiškas projektams

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius kviečia rajono seniūnijų bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes bei (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal kiekvienoje seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje protokoliniu sprendimu patvirtintas vykdytinas ir finansuotinas veiklas, gyvenamosiose vietovėse tenkinančias viešuosius bendruomeninius poreikius. Paraiškos priimamos Kultūros ir turizmo skyriuje iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. Daugiau informacijos www.skuodas.lt ir www.skouds.lt puslapiuose.