Organizuojama Telšių vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Romą

Lapkričio 7–11 d. organizuojama Telšių vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Romą. Vatikane bus susitikta su popiežiumi, visa diena praleidžiama Asyžiuje. Norintys vykti iki rugsėjo 17 d. registruojasi pas savo parapijos kleboną.