Apskritojo stalo diskusija – „Darbdavių lūkesčiai ir bendradarbiavimo perspektyvos siekiant apsirūpinti tinkamais darbuotojais“

Lapkričio 21 d. 10 val. Klaipėdos teritorinės darbo biržos Skuodo skyrius organizuoja Europos darbdavių dienoms skirtą renginį – apskritojo stalo diskusiją tema „Darbdavių lūkesčiai ir bendradarbiavimo perspektyvos siekiant apsirūpinti tinkamais darbuotojais“. Diskusijos tikslas – darbdaviams pristatyti LR Užimtumo įstatymo aktyvios darbo rinkos politikos priemones: pameistrystė – darbu grindžiamas mokymas, stažuotė – kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Diskusijoje dalyvaus Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Plungės technologijų ir verslo mokyklos, Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių filialo, darbdavių atstovai.