Valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai Skuodo rajone

Vasario 16 d. renginiai Skuode

Vasario 16 d. renginiai Skuode

SKUODE. 10 val. – stalo teniso turnyras Šaulių salėje (Šaulių g. 7), krepšinio 3×3 turnyras Bartuvos progimnazijoje; 11 val. – patriotiškumo akcija „Apkabinu Skuodą – apkabinu Lietuvą“, trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija prie Mūro kryžiaus; 12 val. – šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje, 12.30 val. – visų Lietuvos bažnyčių varpų skambėjimas; 13 val. – šventinis koncertas „Lietuviais esame mes gimę“ Skuodo rajono kultūros centre.

BARSTYČIUOSE. Vasario 15 d. 13 val. Barstyčių kultūros centre – šventinis renginys „Mano vardas – Lietuva. Renginio organizatoriai – Barstyčių pagrindinė mokykla ir Skuodo rajono kultūros centro Barstyčių skyrius. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

YLAKIUOSE. Vasario 15 d. 12.30 val. prie paminklo J. Basanavičiui – vyks minėjimas. Po jo – akcija „Apkabinsiu gimtinę, apkabinsiu Lietuvą“ (atėjusieji susikibs rankomis nuo gimnazijos iki miestelio Nepriklausomybės kryžiaus). Paskui miestelio skverelyje bus užkurta Laisvės ugnis, pakelta valstybinė ir istorinė vėliavos, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, išsakyti linkėjimai Lietuvai.

Vasario 16 d. 10 val. – šv. Mišios ir minėjimas parapijos bažnyčioje „Laisvi, nes atmintis gyva“. Po minėjimo – staigmena.  Prašoma atsinešti žvakelių, pasipuošti tautine simbolika, vėliavėlėmis. Organizatoriai: seniūnija, kultūros centras, gimnazija, Skuodo meno mokyklos Ylakių skyrius, bendruomenė.

MOSĖDYJE. Vasario 15 d. 8.15 val. Mosėdžio gimnazija kviečia visus į trispalvės nešimo per miestelį akciją. Visi raginami su trispalvėmis susirinkti miestelio centre ir iškilmingai sugiedoti „Tautišką giesmę“. 12 val. Mosėdžio seniūnijos visuomenė kviečiama į Mosėdžio gimnazijos šventinį renginį „Gyvosios istorijos žingsniai“. O 18.30 val. miestelio bendruomenė su 100 fakelų kviečia į akciją ,,Lietuvos šimtmečiui – suvienyti ugnies“. Renkamasi prie seniūnijos (atėjusieji fakelus gaus vietoje). Iškilminga eisena su liepsnojančiais fakelais kils ant Mosėdžio piliakalnio, kur bus vakarojama, prie degančio laužo dainuojama kartu su Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansambliu.

Vasario 16 d.: 10.30 val. – iškilmingas Lietuvos vėliavos pakėlimas prie Mosėdžio seniūnijos; 11 val. – šv. Mišios Mosėdžio šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje; 11.50 val. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas. 12.30 val. deganti ugnis susirinkusius vienys agapėje bažnyčios šventoriuje. Visi kviečiami dalyvauti, kartu švęsti, prie savo namų kelti Lietuvos trispalvę, puoštis tautine atributika.

ŠATĖSE. Vasario 16 d. bus paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejus: 12 val. – šv. mišios Šačių bažnyčioje, 13 val. – šventinis koncertas „Šalis ta Lietuva vadinas“ Šačių seniūnijos salėje.

ŠAUKLIUOSE. Vasario 16 d. – Lietuvos valstybingumo 100-mečiui skirta popietė „Gimtinė ant mano delno“. Ji vietos bendruomenės namuose prasidės 15 val. Svečiuosis vokalinis Zitos ir Simonos duetas. Ateinant reikėtų atsinešti gerą nuotaiką bei palinkėjimą Lietuvai. Laukiami visi kaimo žmonės. Į renginį kviečia Šauklių kaimo bendruomenės taryba ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Šauklių filialas.

VIŽANČIUOSE. Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta popietė „Mūsų Lietuva“. Su gera nuotaika ir palinkėjimais Lietuvai bendruomenės namuose visi laukiami 12 val. Organizatoriai: Vižančių kaimo bendruomenės taryba ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vižančių filialas.

LENKIMUOSE. Vasario 16 d. 12 val. Lenkimų šv. Onos bažnyčioje – šv. Mišios; 13 val. vietos kultūros namų salėje – šventinis koncertas. Programą parodys Lenkimų S. Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai (mokyt. Aušra Ložienė), koncertuos liaudiškos muzikos kapela „Armonikieriai (vad. Lina Gūžienė). Organizatoriai: Lenkimų šv. Onos parapija, Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyrius, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas, S. Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras.

ALEKSANDRIJOJE. Vasario 16 d. 12 val. kviečiama švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Visų atėjusių lauks šventinis sveikinimas, visą šalį jungiantis bažnyčios varpų skambesys, Lietuvybės sklaida Sibire, B. Baranauskienės tapybos darbų paroda bei patriotiškumo akcija „Apkabinu Aleksandriją – Apkabinu Lietuvą“. (Organizatoriai)

APUOLĖJE. Vasario 16 d. 18 val. Lietuvos 100-metį kviečiama paminėti Apuolės bendruomenės centro patalpose. Programoje: šventinis sveikinimas, filmas „Vasario 16-oji“, viktorina, Šliktinės kaimo bendruomenės vaidinimas.