Nauja Ylakių globos namų direktorė

Vasario 8 d. įvykusiame Skuodo rajono savivaldybės paskelbtame konkurse Ylakių globos namų direktoriaus pareigoms užimti dalyvavo 4 pretendentai. Konkursą laimėjo Audronė Anužienė, kuri direktorės pareigas pradės eiti nuo kovo 1 d. A. Anužienė iki šiol dirbo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre.

Komentarų: 2

  1. Baisi korupcija Skuode! Jau prieš konkursą visi žinojo, kad laimės ši persona.

  2. Konkursas praėjo kaip per cirką , bent jau užkulisiuose viskas labai gerai matėsi… Labai senai bebuvau matęs tokį cirką, bei tokią korupciją … susidariau tokią nuomonę, kad Skuodo rajono savivaldybės administracija tebegyvena kaip 1990 metais. Ne veltui Lietuvos Prezidentė per televiziją vis kalba apie korupciją Lietuvoje. Gaila , kad Skuodo rajono savivaldybės aukštuomenė nežiūri televizijos. Reikėtų informuoti aukštesnes Lietuvos instancijas ir sustabdyti jau įvykusį korumpuotą konkursą Ylakių globos namų direktoriaus pareigoms užimti.

Komentarai uždaryti.