2018 m. kovo 27 d. skaitykite

 • Gyvenimas – kaip vienas eilėraštis
  • Rytoj skuodiškiui poetui, Skuodo rajono garbės piliečiui, devynių premijų, tarp kurių – Vyriausybės kultūros ir meno, laureatui Stasiui Jonauskui sukaks 70 metų. Daugiau nei 40 įvairiose pareigose jis dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. Dalia Zabitienė
 • Šiuolaikinė pieno ferma – rojus karvėms
  • Kovo 21 d. Skuodo rajono savivaldybės posėdžių salėje su rajono ūkininkais susitiko Olandijos firmos „Agriprom Group“ savininkas Johan Staal. Jis kalbėjo apie naujų pieno fermų statybą bei senų pritaikymą, naudojant šiuolaikines technologijas. Akcentuota, kad šiuolaikiniuose tvartuose laikomos karvės turi geras sąlygas, tad duoda daugiau pieno. Kovo 20 d. svečias iš Olandijos kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus pirmininku Kazimieru Jucevičiumi apsilankė kai kuriuose mūsų rajono ūkiuose ir apžiūrėjo pieno gamintojų fermas. Rūta Ronkauskienė
 • Eismo saugumui
  • Nors policija šalyje vykdo daugybę įvairių prevencijos priemonių, skirtų eismo saugumui užtikrinti, už kelių būklę atsakingos tarnybos kartais nepasirūpina netgi tokiomis elementariomis, kaip deramas asfaltuotos dangos žymėjimas. Dalia Zabitienė

 • Jėgas sujungę ūkininkai tampa partneriais
  • Smulkiesiems ūkiams vis sunkiau atlaikyti konkurencijos spaudimą. Būtent tokie ūkininkai nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.
   Žemės ūkio ministerija skatina smulkiųjų ūkių bendradarbiavimą – kartu dirbti, dalytis technika, ištekliais ir taip stiprinti konkurencingumą. Užsak. Nr. 014
 • Šalinamos kliūtys žemės reformai baigti
  • Žemės grąžinimo procesas trunka nuo pat Nepriklausomybės atgavimo. Dabar nuosavybės teisės į žemę atkurtos į 99,75 proc. piliečių prašymuose nurodyto ploto. Parengta pagal ŽŪM inf.
 • Stasio Jonausko eilėraščiai: „Papartynų naktis“, „Padalgiui nubyra vasaros žiedai“, „Kreida: tris kartus“, „Augantis medis“, „Balsas“, „Muziejuje“; „Piešė gėles“.
 • Į širdį kviestas pavasaris
  • Kovo 16 d. Notėnuose įvyko Skuodo rajono kultūros centro Notėnų skyriaus ir Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Šliktinės filialo surengta poezijos popietė „Meilė, pavasaris ir aš“. Joje dalyvavo vietos kūrėjai, Skuodo literatų klubo „Nojus“ atstovai, koncertavo Zita ir Simona. Dalia Zabitienė
 • Pašauktas nešti šviesą (In memoriam). Dalia Zabitienė
 • Romo Daujoto eilėraščiai: „Kada negrįžtamai išeisiu“, „Tu neišeik…“.
 • Kūryba prasideda nuo šeimos
  • Balandžio 20 d. Skuodo rajono kultūros centre vyks naujas pramoginis renginys „Talentai gimsta šeimoje“. Skuodo rajono kultūros centro informacija
 • Druska maisto produktuose
  • Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, sumažinus suvartojamos druskos kiekį iki 5 g per parą, pasaulyje per metus būtų išsaugota apie 2,5 milijono žmonių gyvybių. Daugelyje pasaulio ir Europos šalių druskos suvartojama gerokai daugiau nei rekomenduojama. Parengė Marytė Kaniavienė
 • Iš mokyklų surinks nemokamai
  • Pavojingas atliekas surenkanti ir tvarkanti valstybės įmonė „Toksika“ nemokamai sutvarkys pavojingas atliekas iš 100-o Lietuvos pradinių, vidurinių bei profesinių mokyklų. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Metai eina. Pastovi. Vėl eina, / Kol pasiekia kokią nors ribą. / Įrašyta joj aukso kaina / „Mūsų žody“ JONAUSKO kūryba. „Mūsų žodžio“ redakcija
 • Senas ir dabartinis Skuodas – palyginimui. L. S.
 • „Nupiešiu, kas man brangiausia“. L. S.

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje