Puokščių paroda-koncertas „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“

Gegužės 12 d. 14 val. visi kviečiami į Mosėdį, akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into sodybą, kur vyks projektinis renginys, skirtas miestelio 765-ajai sukakčiai, – puokščių paroda-koncertas „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“. Koncertuos Kretingos kultūros centro Kartenos skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Gabija“ (vad. Rimantas Varkojus), Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Volungėlė“ (vad. Vita Pajarskienė). Projektas finansuojamas LEADER Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos per Skuodo VVG lėšomis. Renginio organizatorius – Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“, projekto partneriai – Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyrius, Daukšių, Rukų, Šauklių, Šatraminių kaimų bei Mosėdžio miestelio bendruomenės, asociacija „Krakių žiburiai“.