Tomo Baranausko knygos „Kuršo aktai. Acta Curoniae“ pristatymas

Skuodo muziejuje gegužės 11 d. 13 val. vyks Tomo Baranausko knygos „Kuršo aktai. Acta Curoniae“ pristatymas. Leidinyje skelbiami svarbiausi su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis susiję 1230–1254 m. dokumentai originalo ir lietuvių kalba, o taip pat pateikiama glausta Kuršo nukariavimo XIII a. istorinė apžvalga, detalūs jo žemių žemėlapiai pagal 1253 m. dalybų aktus, išsamūs skelbiamų aktų geografiniai ir istoriniai komentarai. XIII a. Kuršo aktai yra unikalus baltų istorinės geografijos šaltinis, kuriam išsamumu neprilygsta jokios kitos baltų genties šaltiniai. Tai leidžia geriau pažinti XIII a. baltų žemių struktūrą ir teikia unikalių duomenų apie išnykusią kuršių kalbą. Auditorijai nemokamai bus išdalintas „Kuršo aktų“ leidinys. Pristatyme dalyvaus autorius Tomas Baranauskas, kuris dar pristatys šviežiai išleistą knygą „Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos“. Maloniai kviečiame dalyvauti mokytojus, bibliotekininkus, kultūros darbuotojus, visus besidominčius Kuršo istorija ir palikimu.

Muziejaus inf.