Prenumeruokite „Mūsų žodį“

Čia pat birželis – vasaros pradžia. Tai vienintelis mėnuo, per kurį galima užsisakyti arba pratęsti rajono laikraščio „Mūsų žodis“ prenumeratą trečiam šių metų ketvirčiui arba pusmečiui. Paskubėkite, mieli skaitytojai, nes laikas gražiomis vasaros dienomis lekia pasiutusiai greitai.