Gedulo ir vilties dienos minėjimas Skuode

Birželio 14 d. 10 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų – atminties valandėlė lietuvių tautos kančioms atminti. Daug nuoširdžių žodžių bus galima išgirsti iš Skuodo P. Žadeikio gimnazijos moksleivių lūpų, dainuos choras „Harmonija“. Skuodo rajono kultūros centre bus parodyta filmuota medžiaga apie tremtį. Laukiami visi, buvę tremtyje ir neabejingi Lietuvos istorijai.