2018 m. birželio 19 d. skaitykite

 • Visada bus gyvas
  • Praėjusią savaitę netikėtai Amžinybėn išėjo vienas savičiausių lietuvių poetų, aštuonių literatūrinių premijų bei Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas, Skuodo rajono garbės pilietis, ilgametis laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijos darbuotojas Stasys Jonauskas. Dalia Zabitienė
 • Premjero dovana bendruomenei – Lietuvos vėliava
  • Birželio 13 d. lenkimiškiai sulaukė vienos iš Lietuvos valstybingumo 100-mečiui skirtų iniciatyvų – „Bekelės vilkų“ žygio keturračiais po šalį – dalyvių. Romalda Bridikienė
 • Diena, kai gedulas buvo pramaišiui su viltimi
  • Prie paminklo Tautos kančioms atminti birželio 14-ąją dauguma atėjo po Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje aukotų šv. Mišių. Mažyčiame atminimo renginyje skambėjo užrašyti prisiminimai, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos mokinių, kuriuos parengė mokytoja Irena Nomgaudienė, skaitomos eilės, trumpą kalbą pasakė Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas ir gerokai ilgesnę – klubo „Tremtinys“ pirmininkė, Skuodo rajono kultūros centro režisierė Gražina Ronkaitienė, skambėjo Skuodo rajono kultūros centro choro „Harmonija“ (vad. Audronė Anužienė) atliekamos dainos. Laima Sendrauskienė
 • Mokė tausoti aplinką
  • Praėjusį trečiadienį Skuode bei Mosėdyje apsilankęs unikalus namas ant ratų sulaukė dėmesio ir susidomėjimo. Lankytojai ne tik apžiūrėjo nematytą namo interjerą, sukurtą iš įvairių nebenaudojamų, bet perdarytų bei atnaujintų daiktų, bet ir turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, savo žinias apie aplinkosaugą pasitikrinti viktorinoje. Marytė Kaniavienė

 • Europiniai projektai su Rusija
  • Pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programą pateiktos paraiškos projektams „Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities bendruomeninių iniciatyvų skatinimas sveikatos srityje investuojant į vietos socialinę infrastruktūrą“ bei „Bendros tūkstantmečio istorijos atkūrimas“. Pirmame Skuodo rajono savivaldybė – pareiškėja, antrame – partnerė. Programa finansuojama Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos lėšomis. Ar gerai apgalvota, kam tikslingiausia jas skirti? Dalia Zabitienė
 • Vakaras „Muosiedė suoduo“
  • Kaip ir to paties pavadinimo Mosėdžio folkloro ansamblio daina bei taip pavadinta išleista kompaktinė plokštelė, tą birželio 12-osios vakarą svečių namuose „Kaštonas“ skelbė gerąją naujieną: 30-metį švenčia saviveiklos kolektyvas, kuris savo dainas skiria Lietuvos valstybingumo 100-mečiui, Mosėdžio 765-ajam gimtadieniui. Laima Sendrauskienė
 • Atnaujintos paramos administravimo taisyklės
  • Atnaujintose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklėse patikslinti paraiškos vertinimo, papildomų dokumentų pateikimo terminai, nustatyti patikslinti reikalavimai dėl komercinių pasiūlymų teikimo, numatytas paramos lėšų išmokėjimo sąskaitų apmokėjimo būdu modelis, pakoreguota projektų ir paramos sutarties keitimo tvarka, patikslintos sankcijų taikymo nuostatos. Užsak. Nr. 028
 • Apie tautinį kostiumą
  • Praėjusį trečiadienį Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje įvyko seminaras „Žemaičių tautiniai kostiumai ir jų nešysta“. Jį vedė Palangos kultūros ir jaunimo centro etnografė Zita Baniulaitytė, ne tik plačiai pristačiusi Žemaitijos regiono tautinius kostiumus, parodžiusi, kaip juos nešioti, bet ir pamokiusi kai kurių jų bei puošybos detalių gamybos technologijų. Dalia Zabitienė
 • Nuo seniausių laikų
  • Nors Skuodo žemaičių draugija gegužės 13-ąją visus pakvietė atšvęsti senovės lietuvių meilės deivės Mildos dieną jau septintą kartą, toli gražu ne visi žino šios šventės ištakas – kas toji Milda, kada lietuviai ją garbino. „Kokiais laikais „mildinės“ buvo švenčiamos?“ – klausta netgi pačioje šventėje. Panašių klausimų sulaukta ir po jos. Dalia Zabitienė
 • Tarp prizininkų
  • Birželio 3 d. Klaipėdoje įvyko baidarių-kanojų irklavimo varžybos „Vilties yriai“, kuriose dalyvavo Skuodo baidarininkai (treneris Kazimieras Rimkūnas). R. R.
 • Gamtosaugos ekspedicija-žygis
  • Ylakių gimnazijos jaunųjų gamtosaugininkų ir jų vadovių Nijolės Statkienės bei Rasos Petrulevičienės iniciatyva suorganizuota rajono ekologinė-kraštotyrinė ekspedicija „Pamilk gamtą ją pažindamas“. Nors pirminis sumanymas bei užmojis siekė dar toliau: turėjo atvykti ir su Skuodo rajono moksleiviais kartu gamtoje pabūti žinomas gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Bet iš anksto suplanuota nesikeitė, nebent tai, kad žinių su žinomu šalyje žmogumi ir atradimo spalvų būtų buvę daugiau. Spaudai parengė Laima Sendrauskienė

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.