2018 m. lapkričio 2 d. skaitykite

 • Pelnė laureačių vardus
  • Ylakių gimnazijos moksleivės Mantė Vilkauskaitė ir Gabija Žilėnaitė (mokytojos Oksana Vilkauskienė ir Janina Baškienė) dalyvavo Vaikų kūrybos iniciatyvų projekte „Tavo žvilgsnis“. Už vertimus bei iliustracijas gimnazistės tapo laureatėmis. Tai puikus laimėjimas, žinant, kad projekte dalyvavo apie 10 tūkst. moksleivių iš visos Lietuvos, o laureatais tapo tik 49. Rūta Ronkauskienė
 • Tuo pačiu laiku prieš 100 metų. Laima Sendrauskienė
 • Dviejų rajonų užsienio kalbos mokytojai – Skuodo Bartuvos progimnazijoje
  • Spalio 29-ąją mūsų miesto progimnazija tapo Skuodo ir Plungės rajonų užsienio kalbų mokytojų kūrybiškumo bei inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo užsienio kalbos pamokose ir neformaliose aplinkose vieta. Išklausyti 7 pranešimai, pasidalyta patirtimi, pažintos Skuodo mokymo įstaigos ir kūrybiškai dirbantys mūsų rajono mokytojai, kurie, anot Skuodo informacijos centro švietimo padalinio vadovės Vitos Zaborienės, yra įdomūs patirtimi, idėjomis ir projektų įgyvendinimu. Laima Sendrauskienė
 • „Misija: Nulis“ – elgesio pokyčių eksperimentas
  • Spalio 29 d. Skuodo informacijos centre įvyko nemokamas renginys „Misija: Nulis“, kurio tikslas – informuoti visuomenę apie kasdien vartojamų produktų, transporto, netvarių elektros prietaisų žalą, naudojamų cheminių medžiagų savybes, jų poveikį žmogui ir aplinkai, cheminių medžiagų elgseną gamtoje. Rūta Ronkauskienė
 • „Būkite jaunimas kelyje“
  • Visą šimtą ateitininkų iš Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Skuodo (Bartuvos progimnazija, P. Žadeikio gimnazija ), Alsėdžių ir Šateikių (Plungės r.) spalio 23-iąją į konferenciją „Būkite jaunimas kelyje“, paremtą popiežiaus Pranciškaus per viešnagę Lietuvoje pasakytais žodžiais, sukvietė ir subūrė Mosėdžio gimnazijos Pranciškaus Karevičiaus ateitininkų kuopa bei jai vadovaujanti Telšių katechetikos centro vadovė Margarita Petrauskaitė. Laima Sendrauskienė

 • Rajono turas – ylakiškių triumfas
  • Praėjusį penktadienį, spalio 26-ąją, Skuodo meno mokyklos salėje įvyko tradicinių žemaitiškų skaitymų, skirtų Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms, rajono turas. Jame triumfavo Ylakių gimnazija, kurios atstovai pelnė net penkias prizines vietas. Dalia Zabitienė
 • Neįgaliesiems garbė būti svarbiais asmenimis
  • Spalio 22 d., Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai pakvietus, būrys judėjimo negalią turinčių Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos narių dalyvavo Plateliuose vykdyto integruoto projekto, kurio vienas iš uždavinių buvo dalies infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia, pristatyme. Danutė Lekniuvienė
 • Įveikti stresą gali padėti ir sveikas gyvenimo būdas
  • Alkoholio, narkotikų, rūkalų sukeliama žala – tai žala žmogaus sveikatai, gerovei bei į priklausomybes įklimpusiuosius supantiems žmonėms. Rodos, tokie dalykai suprantami ne tik specialistams. Ir vis tik, kaip byloja statistika, šios blogybės nesitraukia iš mūsų gyvenimo.
   Sveiką gyvenimą pasirinkusieji teigia, kad yra daug geresnių būdų atsipalaiduoti, kurie naudingi ne tik pačiam, bet ir šalia esantiems žmonėms. Užsak. Nr. 062
 • Juzefa Joskaudienė: „Metai buvo darbingi…“
  • Skuodiškė Juzefa Joskaudienė – ilgametė Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja. Dabar ji jau pensijoje – nebereikia skubėti į darbą. Moteris teigė esanti patenkinta dabartiniu gyvenimu. Anot jos, metai bėgo, kaip pašėlę, bet ir dabar jie nestovi vietoje. Rūta Ronkauskienė
 • Geriausi kvadrato žaidėjai – Ylakių ir Mosėdžio gimnazijose
  • Pasibaigė Skuodo rajono mokinių (mergaičių ir berniukų) sporto olimpiados kvadrato varžybos. Tarp mergaičių nugalėjo Ylakių gimnazijos kvadrato žaidėjos, o tarp berniukų – sportininkai iš Mosėdžio gimnazijos. R. R.

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.