Baltą žinią skelbė žiema

Šį rytą baltą žinią parašė žiema. Skelbė visomis masinėmis informacijos priemonėmis, trumposiomis SMS žinutėmis, ilgais senamadiškais ranka rašytais laiškais, aplenkdama net greitąjį internetą. Ir pasiekė visos jos žinios. Ir gavo jas visi. Ir net Skuode.

Kai už kelių žiemos žingsnių sniego kamuoliais nuo kalno ritasi Kalėdos, ar parašėme gerumo laiškus sau, mažiau galintiems, ko nors stokojantiems, neaplankomiems? Ar atleidome nedraugams, ar atidavėme senas skolas? Ar radome gerų ir tinkamų žodžių?

Beje, gruodžio 7-ąją į „Mūsų žodžio“ redakcijos kiemą atėjęs Senis besmegenis priminė, kad laikraščių skaitymas nėra kokia atgyvena, o tik didesnis garantas, kad visad visur suspėsi, prieš tai sužinojęs, kad tai, ko ieškojai, rasi, nes apie tai būsi skaitęs. Kad netapsi atsilikęs nuo miesto ir rajono įvykių pulso. Todėl visą gruodį dar galima „Mūsų žodį“ prenumeruoti Pašte ar kreiptis į jus aptarnaujančius laiškanešius. Ir prenumeruoti yra visada patikimiau, nes laikraštis kelią į tavo namus susiras pats. O su ketvirčio, pusmečio ar metinės prenumeratos kvituku dar ir redakcijos loterijoje bus galima išbandyti sėkmę.

Bet svarbiausia, nors ir būdamas Senis besmegenis, būsimiems savo skaitytojams priminė: laikraštyje niekada neieškokite šveplų straipsnių, čia jų nėra ir nebus. Laikraštis visada liks išskirtinis korektoriaus kruopščiu „iščiupinėtų“ žodžių aiškumu, kasdien tobulinama rašto kalba. Nes kaip pastebi viename savo straipsnių gabi televizijos žurnalistė Gabija Vitkevičiūtė, dabar rašymas kaip niekad tampa aktualus, jis grįžta į madą. Žmonės vis daugiau rašo SMS, elektroninio pašto laiškų, komentarų socialiniuose tinkluose, o ne kalba telefonu, todėl čia ir pasimato, ko vertas kiekvienas rašantysis. „Rašymas yra šiuolaikinė gerų idėjų valiuta“, – akcentuoja ji. Štai kodėl mokykloje reikia lenkti galvas ir nugaras prieš lietuvių kalbos mokytojus. Štai kodėl juos direktoriai gimnazistams ir pirmokams turi išrinkti pačius geriausius. O laikraštis visada buvo ir lieka demokratijos mokykla. Daugiau kaip tris šimtus metų žmones aplankantys laikraščiai – puiki galimybė pasikeisti nuomonėmis, apginti savo tiesas, žinoti-sužinoti ir mokytis būti visuomenėje.

Išmintingieji japonai teigia, jog paklausti – tai patirti gėdą minutę, nežinoti – patirti gėdą visą gyvenimą. Laikraščio žurnalistai vis dar sutinka žmonių, kurie laikraščio dėl vienų ar kitų priežasčių neskaito, todėl tokias neskaitymo kliūtis, jų manymu, būtina pašalinti. Nes tai mažėjančio gyventojų skaičiumi rajonui nepateisinama. Čia savo laikraštį skaito beveik visi. Ir kaip sakytų rusų literatūros klasikas Dostojevskis, mokykitės ir skaitykite, skaitykite vertingas knygas. Visa kita padarys gyvenimas. O perfrazuojant jo pasakyta, galima būtų pridėti: skaitykite ir rajono spaudą.

Į „Mūsų žodžio“ redakcijos kiemą užsuko 2018 metų Senis besmegenis.

Į „Mūsų žodžio“ redakcijos kiemą užsuko 2018 metų Senis besmegenis.

Laima SENDRAUSKIENĖ

Autorės nuotr.