2019 m. vasario 8 d. skaitykite

 • Su Algimanto Raudonikio kūryba
  • Sausio 31 d. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje jau ketvirtą kartą įvyko šalies Vaikų ir moksleivių dainos konkursas, skirtas kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybai. Prieš porą metų su laurais iš jo grįžo Skuodo meno mokyklos moksleivė Kristina Gurauskaitė, o šiemet savo jėgas išbandė net 2 šios mokymo įstaigos dainorėliai: Tautvydas Jonaitis ir Matas Saukantas. Laima Sendrauskienė
 • Kai stoka tradicijų… padėkoti. Laima Sendrauskienė
 • Apuolės piliakalnyje pjaunami krūmai
  • Viešojoje erdvėje įsiplieskus diskusijoms ir buvusiam Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktoriui Evaldui Razgui Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje, įvykusiame sausio 31 d., bei rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (Nr. 8, str. „Gedimino kalno likimas ir mūsiškiam Apuolės?..“) išsakius savo nerimą, kad Apuolės piliakalnyje bus nupjauta apie 410 medžių, vasario 4 d. ant piliakalnio nuvyko LR Seimo narė Levutė Staniuvienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, administracijos direktorius Kazys Viršilas, Želdynų ir želdinių apsaugos komisijos pirmininkas Rimvydas Daukšas, Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Inga Jablonskė, UAB „Kuršasta“ generalinis direktorius Stanislovas Martinkus, gamybos direktorius Juozas Kusas, Aleksandrijos seniūnijos seniūnas Edmundas Bertulis, techninis prižiūrėtojas Vytautas Liubinas, Kultūros paveldo departamento vyr. specialistas Laisvūnas Kavaliauskas bei kiti suinteresuoti asmenys. Piliakalnyje buvo pjaunami krūmai. Darbus atlieka UAB „Kuršasta“. Rūta Ronkauskienė
 • Baisinė pasaka bibliotekos nelankantiems?..
  • „Maloniai“ nustebino Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario Alvydo Sėdžiaus postringavimai apie biblioteką ir jos „reikšmę“ vietos gyventojams, rajono laikraščio „Mūsų žodis“ atpasakoti vasario 5-os dienos numeryje. Giliu šio politiko įsitikinimu, rajone mažai kas skaito knygas. O jeigu ir skaito – esą tik meilės lektūrą, bet ne mokslinę literatūrą. Be to, iš straipsnyje pacituotų jo teiginių galima spręsti, jog A. Sėdžius giliai įsitikinęs, kad „liūto dalį“ tų meilės romanų perskaito patys bibliotekos darbuotojai. (A. Sėdžius: „Bibliotekoje dirba 38 žmonės (tikriausiai turimi omenyje visi rajone dirbantys bibliotekininkai?.. – E. U.), kurie padeda skaityti meilės romanus…“ (R. Ronkauskienė „Didelis vargas dėl bibliotekos statybos“, „Mūsų žodis“, 2019 m. vasario 5 d., Nr. 10.) Toks teiginys, švelniai tariant, dvelkia keistomis fantazijomis iš kosminio pasaulio. Edmundas Untulis, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas, pats rašantis ir skaitantis kitų parašytas knygas

 • Dėmesys gyvenamajai aplinkai
  • Adamas Smitas savo traktate „Tautų turtas“ rašė, kad valstybė turi atlikti 3 pareigas: ginti visuomenę nuo įsiveržimo, ginti kiekvieną jos narį nuo kito neteisybės jo atžvilgiu ir užtikrinti valstybės institucijų veiklą. Laikui bėgant, valstybės teikiamų paslaugų apimtis didėjo ir apėmė tokias sritis, kaip švietimas, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, būstas bei komunalinis ūkis, bendrosios paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, ekonomika, poilsis, kultūra bei religija. Taip pat ir su savivaldybės funkcijomis – jų, laikui bėgant, daugėjo, ir dabar ši institucija turi daug pareigų. Petras Pušinskas, kandidatas į Savivaldybės merus. Užsak. Nr. 012
 • Skuodo ligoninė: iš pirmų lūpų
  • Geriau viską išbandyti pačiam nei vertinti, remiantis kitų potyriais, suvokimais, pastebėjimais. Tad, nors niekas nesidžiaugia, patekęs ligoninėn (nebent koks benamis, kuriam čia – ir stogas virš galvos, ir maistas), vis dėlto galimybė joje pabūti – proga pačiam patikrinti viską, apie ką kalba laikraščio skaitytojai. O sudėjus jų, savo bei keturvietės palatos draugų pastebėjimus, jau įmanoma prieiti ir prie kai kurių išvadų. Tikintis, jog prie jų prieis ir tie, nuo kurių daug kas priklauso. Dalia Zabitienė
 • Netikėta sėkmė buvo maloni
  • Rukiškiai Aldona ir Aloyzas Vaškiai rajono laikraštį „Mūsų žodį“ skaito seniai, o laimėti prenumeratos akcijoje pasisekė tik šiemet. Marytė Kaniavienė
 • Sergamumas auga. Rūta Ronkauskienė
 • Asbestas surenkamas apvažiavimo būdu
  • Praėjusiais metais Skuodo rajono savivaldybės administracija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo gavo 7 978,20 Eur dotaciją, kuri skirta iš esamų visuomeninės paskirties ir individualių gyventojų pastatų surinkti 60 tonų asbesto atliekų, jas transportuoti bei saugiai pašalinti regioniniame sąvartyne. Rūta Ronkauskienė
 • Verslo apdovanojimai „Geriausia Skuodo rajono įmonė 2018“
  • Skuodo rajono verslo įmonių atstovai į tradicinę vakaronę, kurioje įvertintos geriausios 2018 metais, šiemet susirinko 15-ą kartą. Skuodo rajono savivaldybės atstovai – vicemerė Daiva Budrienė, administracijos direktorius Kazys Viršilas, jo pavaduotojas Žydrūnas Ramanavičius – tą vakarą padėkojo rajono verslo kūrėjams, o septynetui pripažintų pernai labiausiai pažengusiais įteiktos nominacijos ir jas simbolizuojančios skulptūrėlės. Laima Sendrauskienė
 • Meninio skaitymo konkursas
  • Vasario 1 d. Skuodo meno mokyklos salėje įvyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas, kuriame išaiškinti geriausi skaitovai 5–8 bei 9–12 klasių grupėse. R. R.
 • Pusiaužiemis, įveikiantis žiemą
  • Kaip viskam pradžia, taip ir pabaiga. Tačiau kiek kitaip sausio 25-ąją, nes ji – žiemos vidurys. Anot liaudies išminties, tądien tolesnius orus nulemia iš olos išlindusio barsuko trumpas pasivaikščiojimas. Laima Sendrauskienė
 • Ekologinė valandėlė su girininku
  • Vasaris… Baltų snaigių patalai padengė žemę. Ir nors šiemet žiema ne gili, o sniego sluoksnis neviršija bado ribos, jau daug metų Skuodo lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja ekologinėje akcijoje ,,Baltasis badas“. Taip pat, kaip ir vaikai nori būti palepinti saldumynais, paukšteliai bei žvėreliai laukia gardėsio. Aušra Ramančikienė, ,,Žirniukų“ grupės vyr. mokytoja
 • Olimpiadų laimėtojai ir prizininkai
  • Sausio mėnesį įvyko šalies mokinių (11 kl.) anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadų Lietuvos bei užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams (9-10 kl. ir 11-12 kl.) rajono etapas. Išaiškinti laimėtojai bei prizininkai. R. R.
 • Krepšinio pirmenybės
  • Jose kol kas pirmauja krepšinio komanda Skuodo miesto seniūnija-„Senamiests“. R. R.
 • Filmas „Purpurinis rūkas“. „M. ž.“ inf.

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.