Renginys iš Ylakių krašto kilusiam kompozitoriui Broniui Jonušui atminti

Renginys kompozitoriui Broniui Jonušui atminti Ylakiuose vyks birželio 2 d. Programoje: 11.30 val. bus padedamos gėlės ir uždegamos žvakutės ant kompozitoriaus Broniaus Jonušo kapo Ylakių kapinėse, 12 val. – šv. Mišios Viešpaties apreiškimo šv. Mergelei Marijai Ylakių parapijos bažnyčioje už gyvus ir mirusius tėvus, 13 val. – Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ sakralinės (klasikinės) muzikos koncertas bažnyčioje, 13.20 val. – orkestro ir gerbėjų eisena Židikų gatve nuo bažnyčios iki viešosios erdvės „Beržynėlis“, apie 13.45 val. – koncertas-prisiminimas, skirtas iš Ylakių krašto kilusiam kompozitoriui Broniui Jonušui atminti.