Laikraščio prenumeratorių dėmesiui!

Tie „Mūsų žodžio“ skaitytojai, kurie laikraštį užsiprenumeruoja redakcijoje ir pasiimdavo „ČIA Market“ parduotuvėje Skuode, Vytauto g. 13, nuo šiol jo turės skubėti į tame pačiame name, šalia minėtos prekybos įstaigos, įsikūrusią padėvėtų drabužių „Boninę“.