Smulkiesiems ūkiams į priekį eiti padeda parama

Iki gruodžio 31-osios smulkieji ūkininkai antrą kartą šiais metais gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam etapui skirta 9 mln. 851 tūkst. 488 Eur paramos.

Be technikos sunku apsieiti

Kristinos ir Viktoro Kavaliauskų teigimu, gauta parama jiems – nemenka paspirtis: jau įsigijo mažą traktorių bei kitų priemonių darbui palengvinti.

Kristinos ir Viktoro Kavaliauskų teigimu, gauta parama jiems – nemenka paspirtis: jau įsigijo mažą traktorių bei kitų priemonių darbui palengvinti.

Uogininkystės ūkį Šukės kaime (Kretingos r.) puoselėjantys respublikinio „Metų ūkio-2019“ konkurso III vietos laimėtojai Kristina ir Viktoras Kavaliauskai paramos naudą sakė jau spėję pajausti: už skirtas lėšas nusipirko mažą traktorių bei kitų priemonių savo darbui palengvinti.

„Kad be technikos toliau – nė žingsnio, supratom ūkininkaudami jau pirmus antrus metus ir tikslingai plėsdami ūkį. Konsultacijos kreipėmės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos biurą, ten padėjo parašyti projektą“, – pasakojo K. Kavaliauskienė.

Į jos tėviškę Šukę jauna šeima grįžo po studijų Klaipėdos aukštosiose mokyklose: ji įgijusi matematikos ir informatikos mokytojos, o jis – saksofono muzikanto specialybes.

Kadangi tėvų namas gyventi jau buvo, tad iškėlė sau tik vieną klausimą: ką kaime veiks, kokia veikla užsiims? „Uošvis, Kretingos rajone žinomas ūkininkas Stasys Lomsargis, ir patarė: maistą auginkit, žmonėms valgyti visada reikės“, – pačią įsikūrimo pradžią prisiminė V. Kavaliauskas.

Jauna šeima apsisprendė užsiveisti uogyną – iš pradžių braškių pasisodino 15-oje arų, o dabar tas uogynas jau 1,5 hektaro, tiesa, nedidelę dalį ploto užima ir avietės.

Mažeikiuose „ant asfalto“ užaugęs Viktoras teigė nė sapne nesapnavęs, kad kada nors į antrą planą nustums išsvajotą saksofoną ir taps ūkininku, mat lig tol apie žemės ūkį išmanęs tiek, kiek gali išmanyti vaikas, vasaros atostogas leisdavęs pas senelius kaime. „Mėgaujuosi tuo, ką kasdien darau, o Kristinai veiklą uogyne bent kol kas puikiai sekasi suderinti ir su matematikos mokytojos darbu“, – pasidžiaugė jis.

Kas ir kokios paramos gali kreiptis

Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai bei  žemės ūkio produktų, pagamintų arba išaugintų  valdoje, perdirbimui ir tiekimui į rinką, kreiptis gali ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, savo vardu iki paraiškos pateikimo dienos kaip valdytojai įregistravę valdą ir ūkininko ūkį.

Parama teikiama smulkiųjų ūkių valdytojams, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 tūkst. iki 7 tūkst. 999 Eur.

Jei pareiškėjas yra gavęs paramą pagal šią KPP veiklos sritį, pakartotinai parama gali būti skiriama tik kitai remiamai veiklai. Tarkim, jeigu parama buvo gauta pagal šią KPP priemonės veiklos sritį žemės ūkio produktų gamybai, tai kitąkart pareiškėjas galėtų kreiptis tik dėl paramos žemės ūkio produktų, pagamintų arba išaugintų valdoje, perdirbimui ir tiekimui rinkai.

Didžiausia išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur. Mokama dviem etapais: pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. išmokos sumos, išmokama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, antroji išmokos dalis, sudaranti 20 proc. išmokos sumos, – kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą: atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus, vykdyti pelningą veiklą. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėtą išmokos dalį tektų sugrąžinti. Verslo planą būtina pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie pradedamą įgyvendinti verslo planą Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ūkininkas turi informuoti raštu.

Kriterijai ir balai

Gautos paraiškos vertinamos pagal atrankos kriterijus, skiriant balus. Mažiausias balų skaičius, kurį reikia surinkti, – 35. Šiuo paraiškų priėmimo laikotarpiu buvo pakeisti kai kurie atrankos kriterijai ir už juos skiriami balai.

Jeigu kuriamas  specializuotas  gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena veiklų – gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą), – skiriama 15 balų. Jeigu paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis: nuo 4 tūkst.  iki 4 tūkst.  999 Eur  –  20 balų; nuo 5 tūkst. iki 5 tūkst.  999 Eur, – 15 balų; nuo 6 tūkst. iki 6 tūkst. 999 Eur – skiriama 10 balų;  nuo 7 tūkst. iki 7 tūkst. 999 Eur – 5 balai.

Pareiškėjams, kuriems iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų. Jeigu ūkininkas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų, o jei įsipareigoja padidinti nuo 21 iki 50 proc. imtinai, – 15 balų.

Svarbi narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu: jei ūkininkas daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų; jei yra narys iki 2 metų imtinai, – 10 balų.

Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų. Jei ūkininkas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, – 10 balų.

Dariaus Šypalio nuotr.