Paskelbė konkursą į Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas

Skuodo rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas. Konkursas paskelbtas 2020 m. vasario 18 d. Jo atranka vyks 2020 m. birželio 18 d. Išsamesnė informacija apie konkurso sąlygas teikiama telefonais: (8 440) 73 984, (8 440) 45 866; el. p. arba visą reikalingą informaciją galima rasti interneto svetainės www.skuodas.lt skiltyje „Administracinė informacija“ ir poskyryje „Konkursai“.