Dėl vaiko ugdymo namuose

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. XIII-2593 Švietimo įstatyme įtvirtino galimybę vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirinkti pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrąsias programas ugdytis ne mokykloje, bet namuose – šeimoje. Joje įgytas išsilavinimas prilyginamas įgytam mokykloje.

Ugdymosi šeimoje tvarką nustatė Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504. Šios Tvarkos 8-ame punkte nurodyta, kad, jeigu pageidaujama, jog vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. būtų ugdomas šeimoje, prašymas ir reikalingi dokumentai turi būti pateikti nuo birželio 15 d. iki 30 d. Minėtu Vyriausybės nutarimu nustatyti visi reikalavimai ir sąlygos, tėvų bei pasirinktos mokyklos pareigos, reikalingų dokumentų formos.

Skuodo rajono savivaldybėje nuo birželio 15 d. prašymus priims ir įgyti teisę dirbti pavienio mokymo forma – ugdymo šeimoje – organizavimo būdu ruošiasi Skuodo P. Žadeikio, Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos bei Skuodo Bartuvos progimnazija. Į klausimus gali atsakyti pasirinktos mokyklos administracija arba Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (vyriausioji specialistė Aldona Jasienė; el. p. aldona.jasiene@skuodas.lt; tel. 8 613  41 485).