Paskelbė konkursą į Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pareigas

Skuodo rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pareigas. Konkursas paskelbtas 2020 m. birželio 9 d. Atranka vyks 2020 m. lapkričio 10 d. Išsamesnė informacija apie konkurso sąlygas teikiama telefonais: (8 440) 73 984, (8 440) 45 866; el. paštu arba visą reikalingą informaciją galima rasti interneto svetainėse: www.skuodas.lt (skiltyje „Administracinė informacija / Konkursai“) ir www.bartuva.lt.