Kvietimas savivaldybėms pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijoms rengti

Savivaldybės jau gali pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijoms rengti. Šią galimybę suteikia Europos Sąjungos (ES) tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas „European City Facility“ („Galimybės Europos miestams“, angl. EUCF). Projektu siekiama padėti ES šalių savivaldybėms įgyvendinti jų turimus arba parengtus energetikos ir klimato srities veiksmų planus. EUCF finansuos miestą ar savivaldybę, skirdama fiksuotą iki 60 000 Eur dotaciją vienai paraiškai. Antroji 60 000 Eur dotacijos (30 %) išmoka bus išmokėta tik patvirtinus Investavimo koncepciją.

Jau paskelbtas pirmasis kvietimas savivaldybėms ir jų grupėms teikti paraiškas gauti finansavimą energinio efektyvumo investicijų koncepcijoms rengti. Finansuojama veikla apima techninių ir/ar galimybių studijų rengimą, ekonominės ir finansinės analizės atlikimą, techninius auditus ir panašius veiksmus pastatų energinio efektyvumo, tvaraus judumo, atsinaujinančių išteklių plėtros ir kitose srityse.

Lietuvoje su savo šalies ekspertu galima susisiekti . Mūsų šalies ekspertas gali pateikti informaciją apie paraiškos teikimo procesą; suteikti paramą paraiškų teikimo procese (pvz., paaiškinti miestų investicijų ir kompetencijos poreikius, atlikti projektų sutelkimą/sujungimą, jei taikoma, kokybės/anglų kalbos patikrinimą). Paraiškas teikti galima šioje platformoje iki spalio 2 d. Plačiau – https://eurocityfacility.eu.

Užsak. Nr. 065