„MŪSŲ ŽODŽIO“ redakcija dirba tik nuotoliniu būdu

„MŪSŲ ŽODŽIO“ redakcija atsiprašo skaitytojų bei reklamos ir skelbimų užsakovų dėl galimų nesklandumų. Jeigu buvote užsakę skelbimą, bet išėjusiame laikraštyje jo neradote, paskambinkite tel. 8 699 21 525 ir apie tai priminkite. Tiems, kurių užsakyti skelbimai ar reklama nepateko į spaudą reikiamu laiku, o kad būtų išspausdinti vėliau, nenorima, grąžinsime pinigus.

Redakcija dirba tik nuotoliniu būdu. Skelbimus siųskite el. paštu . Atsiskaitykite per elektroninę bankininkystę. Jeigu ja nesinaudojate patys, galbūt naudojasi artimieji – vaikai, anūkai. Kraštutiniu atveju skambinkite tel. 8 699 21 525  –skelbimą padiktuokite (šiuo telefonu kreipkitės ir dėl visų kitų su laikraščiu susijusių dalykų). Norint, kad skelbimas patektų į penktadienio numerį, jį reikia pateikti iki trečiadienio 17 val., į kitos savaitės antradienio – iki šio penktadienio 17 val.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų ir tikimės kuo greičiau sugrįžti prie įprasto darbo ritmo.