Užsiprenumeruokite „Mūsų žodį“ antram šių metų pusmečiui!

„Mūsų žodžio“ prenumerata priimama Skuodo ir Mosėdžio paštuose. Taip pat laikraštį gali užprenumeruoti mobilieji laiškininkai. Juos į namus išsikviesite, paskambinę AB „Lietuvos pašto“ klientų aptarnavimo telefonu 1842 ir, autoatsakikliui išvardinus paslaugas, pasirinkę „mobilusis laiškininkas“. Jeigu patiems paskambinti į Vilnių bei išsikviesti mobilųjį laiškininką atrodo per daug sudėtinga, yra paprastesnis būdas – susisiekite su „Mūsų žodžio“ redaktore telefonu 8 699 21 525, ir ji pagelbės, kad neliktumėte be rajono naujienų. Daugelis kaimų gyventojų jau seniai naudojasi šia tarpininkavimo paslauga.

Tie, kurie turi elektroninę bankininkystę, laikraštį gali užsisakyti kur kas paprasčiau – užėję į interneto puslapį prenumeruok.lt ir pasirinkę „Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“. Labai svarbu pasirinkti teisingai, nes lygiai taip pat vadinasi ir akliesiems bei silpnaregiams skirtas žurnalas.

Paštui mokėti už laikraščio pristatymą nenorintys „Mūsų žodį“ turi užsisakyti redakcijoje ir patys pasiimti platinimo punktuose. Prenumerata redakcijoje priimama iki pat kito mėnesio pirmosios dienos.