2021 m. lapkričio 16 d. skaitykite

 • Apie Skuodo ir rajono savitumą
  • Su istoriku Vaciu Vaivada susipažinau dar tada, kai jis dirbo Telšių muziejuje „Alka“. Šiandien jis humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto dėstytojas. Sužinojęs, kad esu iš Skuodo ra-jono ir gyvenu jo centre, įvairiomis progomis susitikus vis primindavo apie unikalią mano gimtosios žemės praeitį, gausius, palyginus su kitomis vietovėmis, jos istorijos rašytinius šaltinius įvairiomis kalbomis ir pan. Duodavo suprasti, kad pačiame Skuode turėtų, galėtų rastis iniciatyva rimtiems ra-šytiniams šios žemės praeities prikėlimo, viešinimo darbams. Juozas Vyšniauskas
 • Viltis – gruodžio mėnesį
  • Lapkričio 11 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Darius Steponkus. Skuodo rajono gyventojai piktinasi, kad Skuodo filialas neteikia paslaugų – ne-dirba vidaus ligų, reanimacijos skyriai, o priėmimo – labiau simboliškai. Rūta Ronkauskienė
 • Daug biurokratinių užtvarų
  • Lapkričio 11 d. įvyko nuotolinis Lietuvos savivaldybių asociacijos Socialinių reikalų komiteto posė-dis, kuriam pirmą sykį pirmininkavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas. Komiteto darbe dalyvauja rajonų savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyrių vedėjai, kai kurių sa-vivaldybių administracijų direktoriai, Savivaldybių asociacijos, Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovai. Rūta Ronkauskienė
 • Paveldo objektai įvertinti, atlikti priežiūros darbai
  • Šiais metais „Fixus Mobilis“ 6-iuose rajono kultūros paveldo objektuose atliko priežiūros darbus, įvertino pastatų būklę. Rūta Ronkauskienė

 • Tvarkomas Auškalnis
  • Liepos 30 d. Savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Tomanta“ Paparčių kalno (Auš-kalnio) sutvarkymo rangos darbams. Sutarties kaina – 22 869 Eur. Rūta Ronkauskienė
 • Kai istorijos dvelksmo nepakanka
  • Kaip žinia, istorinę knygą apie Skuodą parašęs marijampolietis Kęstutis Subačius apdovanojimo už šį darbą – S. Daukanto premijos – įteikimo proga miesto vidaus problemų nelietė. O kai Skuodo mu-ziejuje įvyko jo knygos pristatymas visuomenei, miesto šeimininkų, kuriems tikrai būtų buvę verta pasiklausyti ir girdėti, ką sako istorijos tyrinėtojas ir žinovas, neatsirado. Laima Sendrauskienė
 • Paskelbtas antrasis kvietimas
  • APVA paskelbė antrąjį šiais metais kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos inves-ticijų fondo programą (LAAIFP) gyventojų būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų.
   Parengta pagal MB 123 Media inf.
 • Kapinių sąvoka kinta
  • Į „Mūsų žodžio“ redakciją paskambinęs laikraščio skaitytojas piktinosi, kad, anot jo, Ylakių seniūni-ja nuėjo pačiu lengviausiu keliu – nė kiek nesistengė išsaugoti senąjį akmeninį kapinių „zomatą“: kai tik šis apgriuvo, iškart vieną atkarpą pašalino ir užtvėrė segmentinę tvorą. Nors, kaip konstatavo vy-riškis, tie senieji „zomatai“ – kultūros paveldas, kurį reikėtų visomis išgalėmis stengtis išsaugoti. Ly-giai tas pats, anot šio laikraščio skaitytojo, nutiko ir su senaisiais Ylakių kapinių medžiais – kašto-nais. „Kadaise žmonės pasodino… O dabar ėmė ir be jokio širdies maudimo nupjovė, – piktinosi vy-riškis. – Kažin, kaip seniūnija pasiaiškintų?“ Dalia Zabitienė
 • Žemaitiški skaitymai: to dar nebuvo buvę
  • Po metų pertraukos įvyko žemaitiškų skaitymų Skuodo rajono turas. Nuotoliniame konkurse dalyvavo beveik trys dešimtys įvairaus amžiaus skaitovų. Trečdalis prizinių vietų atiteko Mosėdžio gimnazijos mokiniams, paruoštiems tos pačios mokytojos. Dalia Zabitienė, vertinimo komisijos pirmininkė
 • Siuntų deklaravimas: ką svarbu žinoti, artėjant šventėms
  • Praėjus keturiems mėnesiams po to, kai panaikinta PVM lengvata siuntoms iš šalių už Europos Sąjungos (ES) ribų (Didžiosios Britanijos, JAV, Rusijos ir kt.), klausimų dėl privalomo siuntų dekla-ravimo kyla vis mažiau. Tačiau, artėjant didžiosioms metų šventėms, verta prisiminti, kad reikės dek-laruoti ir artimųjų iš trečiųjų šalių atsiųstas dovanas. Be to, už didesnės vertės gali tekti papildomai sumokėti importo mokesčius. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Raktas į visų problemų sprendimą
  • Klaipėdos universiteto docentas, kunigas, dr. Andrius Vaitkevičius, kuris yra kunigavęs Barstyčiuo-se, Šv. Juozapo metams skirtoje katechezėje kalbėjo apie problemas, kylančias iš šeimos sužeistumo. Dvasininkas akcentavo, jog kuo daugiau suaugusiųjų suvoks, kad tėvo, motinos ir vaiko santykis yra raktas į visų problemų sprendimą, tuo mažiau asmenų patirs sužeistumą bei nevisavertį gyvenimą. Rūta Ronkauskienė
 • „Aukso paukštė“ – profesoriui Petrui Bielskiui
  • Lapkričio 4-ąją Klaipėdos universitete surengta „Aukso paukštės“ įteikimo ceremonija režisieriui, teatrologui, Klaipėdos universiteto afilijuotajam prof. dr. Petrui Bielskiui ceremonija. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Kas būna, kai pastatai pilį pelkėje?
  • Pelkė tampa „nepaprasta“ – ji pasakoja tokius dalykus, kurių jokios kitos vietos nė iš tolo neregėjo.
   Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
 • 2021 metus LR Seimas bei UNESCO yra paskelbę vienos iškiliausių – Kalifornijoje gyvenusios Ma-rijos Gimbutienės metais. Lidija Šimkutė-Pocius
 • Iš senojo Radviliškio istorijos. Laima Sendrauskienė
 • Originali puošmena
  • Langai – namo akys. Tam, kad būtų galima valdyti pro jas vidun patenkantį šviesos srautą, anksčiau būdavo populiarios langinės, šiais moderniais laikais – žaliuzės ar roletai. D. Z.
 • Išvykoje lydėjo sėkmė
  • Spalio 14 d. komanda Skuodo KKSC-„Kuršasta“ (treneris Linas Mitkus), dalyvaujanti Regionų krepšinio lygoje, žaidė išvykoje – susitiko su Klaipėdos KM „Tobula instaliacija“ krepšininkais ir rungtynes laimėjo rezultatu 73:68. Skuodiškius palaikė į Klaipėdą atvykę sirgaliai. R. R.
 • Patarimai negaluojantiems. Parinko M. K.
 • Moliūgų šviesa Ylakiuose
  • Įsikibus į parankę rudeniui, su vis stiprėjančiais vėjo gūsiais, retesniais saulės spinduliais bei spalvo-tais lapais nubarstytais takais ir keleliais į Ylakių vaikų lopšelį-darželį atkeliavo iniciatyva, kuri skati-no paskleisti moliūgo šviesą bei šilumą ne tik Ylakiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Sigutė Jakštienė, Ylakių lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.