2022 m. sausio 18 d. skaitykite

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Jovita Liaučienė
  • Besibaigiant praėjusių metų gruodžiui, rajono švietimo bendruomenę praturtino geroji žinia: atestacinėje komisijoje aukščiausia – mokytojos ekspertės – kategorija pripažinta tris dešimtmečius Skuodo lopšelyje-darželyje dirbančiai, dabar „Zuikučių“ grupės mokytojai Jovitai Liaučienei. Iki šiol mūsų rajone tokių aukščiausios kvalifikacijos specialistų ikimokyklinio auklėjimo įstaigose nėra buvę. Laima Sendrauskienė
 • Apie rišamus ir palaidus gyvulius, tiesiogines išmokas
  • Sausio 12 d. LR Žemės ūkio rūmai suorganizavo diskusiją galvijų rišimo, juos laikant tvartuose, bei tiesioginių išmokų klausimais. Diskusijoje dalyvavo Skuodo rajono žemdirbiai. Nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriame teigiama, kad draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarijos priežasčių atskirus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį. Rūta Ronkauskienė
 • Vaizdo kameros „karštuose“ taškuose moko rūšiuoti
  • Gyventojams sudaryta galimybė rūšiuoti atliekas. „Karštose“ vietose įrengus vaizdo kameras, daugiau senų baldų, čiužinių ar padangų nuvežama į Puodkalių sąvartyno aikštelę. Praėjusiais metais komunalinių atliekų į Dumpių sąvartyną iš rajono išvežta mažiau. Vadinasi, atliekos labiau rūšiuojamos. Rūta Ronkauskienė
 • Rajone mokyklų mažėja
  • Praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Jais vadovaujantis, rengiamas Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 m. bendrojo plano projektas. R. R.

 • Paslaptingas dyzelino kvapas „kankina“ daugiabučių gyventojus
  • Skuodo P. Cvirkos bei Gedimino g. daugiabučių namų gyventojai savo butuose, laiptinėse, o komercinės paskirties patalpų savininkai – jose jaučia dyzelino kvapą. Į patalpas jis patenka per vamzdžius, dvokas eina ir iš kanalizacijos šulinių. Žmonėms visą laiką tenka kęsti nemalonų kvapą. Kaip teigė ne vienas „Mūsų žodžio“ skaitytojas, nuolat laiko atvirus langus. „Į dušą neįmanoma įeiti – tiesiog plyšta galva nuo nuolatinės smarvės“, – teigė skuodiškiai. Rūta Ronkauskienė
 • Kurianti dviem kalbomis
  • Sausio 24-ąją Australijoje gyvenanti kraštietė poetė ir vertėja Lidija Šimkutė-Pocienė švęs 80-metį.
   „Literato“ inf.
 • Mano motina. Lidija Šimkutė
 • Mano tėvas. Lidija Šimkutė
 • Sugrįžtu. Lidija Šimkutė
 • Nuoširdi padėka. „Literato“ inf.
 • Populiariam vaikų rašytojui. „Literato“ inf.
 • Kraštietės jubiliejui. „Literato“ inf.
 • Skuodo krašto garbei
  • Pernai Skuodo literatų klubas „Nojus“ vykdė projektą „Skuodo krašto garbei“. Pagal jį išleista to paties pavadinimo šios organizacijos narių kūrybos rinktinė, skirta Jono Karolio Chodkevičiaus, Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos bei Marijos Gimbutienės metams paminėti – šių asmenybių atminimui įamžinti. Dalia Zabitienė, Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė
 • Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etape
  • Sausio 14-ąją įvykusiame konkurse Skuodo meno mokykloje pasirodžiusius atlikėjus vertino komisija: pirmininkas Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, socialinių mokslų daktaras; nariai – Juozas Daukšas, Skuodo meno mokyklos vyresnysis muzikos mokytojas, Algimantas Matutis – Ylakių gimnazijos muzikos mokytojas metodininkas. Pirmą kartą „Dainų dainelė“ vyko be žiūrovų. Laima Sendrauskienė
 • Stalo tenisas
  • Sausio 16 d. Rietavo arenoje įvyko Lietuvos vyrų komandinio stalo teniso čempionato 3-ios lygos 4-as turas. „M. ž.“ inf.
 • Renginiuose – su respiratoriais
  • Nuo šio pirmadienio, sausio 17-osios, visi vyresni nei 6-erių metų žiūrovai ir dalyviai uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose vietoje medicininių kaukių privalo dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Atmintis gyva, nes liudija, kaip iškovota laisvė
  • Sausio 13-osios rytą languose nušvito žvakių liepsnelės. Dešimčiai minučių uždegtos vienybės ir atminimo žvakelės. Vakare Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos šv. Mišios, po jų parodyta– muzikinė-literatūrinė kompozicija „Švęskime Laisvę“ priminė Sausio įvykius, kai žmonės kovojo už savo šalies laisvę. Sausio 13-oji paminėta ir rajone. Rūta Ronkauskienė
 • Šventinis gerumas su knyga
  • Baigėsi 2021-ųjų akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“, kurios Skuodo Bartuvos progimnazijos bendruomenės dėka buvo dosnios: šios mokymo įstaigos bibliotekai padovanotos 96-ios knygos.
   Bronislava Domarkienė, Skuodo Bartuvos progimnazijos bibliotekos vedėja

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.