„Mūsų žodžio“ prenumerata 2023-iesiems

Mėn.

Pašte

Redakcijoje

Kaina Eur

Mieste

Kaina Eur

Kaime

Kaina Eur

1 3,70 4,12 2,50
3 11,10 12,38 7,50
6 22,21 24,75 15
12 44,41 49,52 30

Prenumerata priimama Skuodo pašte.

Taip pat laikraštį gali užprenumeruoti mobilieji laiškininkai. Juos į namus išsikviesite, paskambinę AB Lietuvos pašto klientų aptarnavimo telefonu 1842 ir, autoatsakikliui išvardinus paslaugas, pasirinkę „mobilusis laiškininkas“. Jeigu patiems paskambinti į Vilnių bei išsikviesti mobilųjį laiškininką atrodo per daug sudėtinga, yra paprastesnis būdas – susisiekite su „Mūsų žodžio“ redaktore telefonu 8 699 21 525, ir ji pagelbės, kad neliktumėte be rajono naujienų. Daugelis kaimų gyventojų jau seniai naudojasi šia tarpininkavimo paslauga.

O tie, kurie turi internetą ir elektroninę bankininkystę, sugaiš vos kelias minutes, „Mūsų žodį“ užsisakydami per „prenumeruok.lt“. Nors lygiai taip pat, kaip Skuodo rajono laikraštis, vadinasi ir akliesiems bei silpnaregiams skirtas žurnalas, tad, pasirenkant norimą užsiprenumeruoti leidinį, reikia būti labai atidiems. Kaip ir pasirenkant metus, kuriems perkama prenumerata (kadangi galima užsiprenumeruoti paskutiniams 2022-ųjų mėnesiams arba 2023-iesiems).

Paštui už laikraščio pristatymą mokėti nereikės, jeigu galite patys jį pasiimti šiose įstaigose: „Mūsų žodžio“ redakcijoje (Šaulių g. 1), UAB „Milgira“ parduotuvėje (Laisvės g. 59) Skuode, D. Rūšupių, Luknių parduotuvėse, A. Skiezgilienės parduotuvėje „Aibė“ Lenkimuose bei M. Rūšupių bibliotekoje. Norintys pasinaudoti šia galimybe, laikraštį turi užsiprenumeruoti „Mūsų žodžio“ redakcijos Skelbimų skyriuje. Tel. pasiteirauti (8 440) 73 378.

Kaip ir kasmet, vyks „Mūsų žodžio“ prenumeratorių akcija – atsiuntusieji ar atnešusieji į redakciją laikraščio prenumeratos 2023-iesiems (mėnesiui, dviem, trims ar ilgesniam laikotarpiui) kvitus galės pretenduoti į naudingus prizus.

Nors viskas labai pabrango ir tebebrangsta, „Mūsų žodžio“ redakcija laikraščio kainos prenumeruojantiems jį per paštą nekėlė. Faktas, jog vis dėlto prenumerata brangesnė, rodo, kad paštas padidino savo paslaugų kainą. Nors labai tikimės, jog tie, kurie skaitė „Mūsų žodį“ iki šiol, skaitys jį ir kitais metais.  Tad iš anksto už tai dėkojame.

„Mūsų žodžio“ redakcija