Mieli laikraščio skaitytojai

Mieli laikraščio skaitytojai,

tragiško likimo poetas, filosofas Vytautas Mačernis rašė: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti“.

Tad kuo daugiau šviesos, tuo šviesiau ne tik patiems, bet ir esantiems šalia ar aplinkui. Tik, belaukdami Didžiojo Stebuklo – Prisikėlimo, nepamirškime: mes ir patys esame Dideli Stebuklai. Kaip ir stebukladariai. Juk Dievas mus sukūrė panašius į save – vadinasi, suteikė galią daryti stebuklus. Tereikia tik tuo patikėti. Patikėti, kad galime. Tereikia Tikėjimo ir Vilties.

Kuo daugiau stebuklų!.. Ne tik per Velykas – kasdien!..

 

Dalia ZABITIENĖ

„Mūsų žodžio“ redaktorė