Už penkis vaikus

Nuo šių metų sausio Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas gaus motinos, pagimdžiusios, iki 8 metų užauginusios bei gerai išauklėjusios penkis ir daugiau vaikų. Šios motinos turi būti sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis. Pensijos dydis – 400 litų.

Vyriausybės nutarimu, į II laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos teisė gauti minėtą pensiją nustatoma, vadovaujantis nuostatuose patvirtintais Daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir užaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijais bei sąlygomis. Iki šiol teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, užauginusios septynis ir daugiau vaikų.