Pašilės kapeliuose – gegužinės giesmės mirusiesiems atminti

Gegužės 16 d. 19.45 val. prie Pašilės kapelių bus giedamos gegužinės giesmės mirusiesiems atminti, 20 val. prie bendruomenės namų – gegužinė su Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus folkloro ansambliu. Bus užkurta ugnis, prisimenami protėvių papročiai, nusilenkiama besileidžiančiai saulei, ant laužo verdama arbatą, kepama kiaušinienė, einami rateliai, šokama, dainuojama, žaidžiama… Bilietas į renginį – žalias kiaušinis.