Pasikeitė Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo 2014 m. balandžio 7 d. pasikeitė Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimai: valstybės pagalbos (išmokų) siekiantys kiaulių laikytojai laikomų kiaulių skaičių privalo deklaruoti bent vieną kartą per einamųjų metų kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį, o avių prieauglį būtina paženklinti per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo.