Šv. Mišios Tarptautinei šeimos dienai

Gegužės 15-ąją, Tarptautinę šeimos dieną, Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios kunigai kviečia sutuoktinius dalyvauti šv. Mišiose. Bus meldžiamasi už šeimas. Taip pat bus galima atnaujinti santuokinę priesaiką ir gauti specialų palaiminimą, skirtą šeimoms.