2014 m. spalio 7 d. skaitykite

 • Patriotizmo ne itin daugėja (Šiandien – Krašto apsaugos diena)
 • Patyrę sunkias traumas gydysis Klaipėdoje
 • Laiptinėse radiatoriai turi šilti
 • Turistų patogumui
 • Padėkos raštai rajono pedagogams
 • Su visagale muzika
 • Pamoka, kai klasių durys užvertos
 • Su liaudies dainomis
 • Didesnis dėmesys moterų ir vyrų lygybei
 • Pirkėja kvietiniuose miltuose rado kandžių (Konfliktinė situacija)
 • Visagalė bulvė
 • Laukais ir kloniais keliauja bobų vasara
 • Vasara pasiliko už Rygos
 • Iš įvykių ir nusikaltimų suvestinės
 • TV programa
 • Skelbimai