Mūsiškiai – televizijos debatuose

Praėjusį šeštadienį kandidatai į mūsų rajono merus bei į Savivaldybės tarybą kandidatuojančių partijų, organizacijų atstovai dalyvavo LNK televizijos surengtuose debatuose.

Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija buvo paskelbusi politinės agitacijos viešinimo konkursą. Tiksliau, konkursą kandidatų į savivaldybių merus bei į tarybas kandidatuojančių partijų, visuomeninių judėjimų debatams rengti. Jame dalyvavo ir laimėjo keletas Lietuvos televizijos kanalų, pasidalindami po kelias šalies savivaldybes. LNK įgijo teisę parengti politinės agitacijos laidas keturioms, tarp kurių yra ir Skuodo. Tad praėjusį šeštadienį mūsų kandidatai į merus bei į Savivaldybės tarybą buvo išvykę į Vilnių dalyvauti debatuose.

Laidos filmavime dalyvavo visi šeši kandidatai į merus bei po keturiolika kiekvienos iš šešių politinių partijų ir visuomenių rinkimų komitetų „Jums“ bei „Permainų laikas“ atstovų.

Trejetą valandų trukusiuose debatuose suteikta proga ne tik išdėstyti rinkiminę programą, bet ir pareikšti savo nuomonę įvairiais aktualiais iš anksto pateiktais klausimais kandidatams į merus; išvardinti savo pranašumus prieš kitus į Savivaldybės tarybą kandidatuojančių partijų, visuomeninių komitetų atstovams.

Iš filmuotos medžiagos parengtą laidą žadama rodyti vasario 7 d. per INFO TV.

Dalia ZABITIENĖ