Birželio 14-oji – gedulo ir vilties diena

Prisiminkime tremtį ir Lietuvos gyventojų netektis sovietų okupacijos laikotarpiu. Tą dieną 12 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje; 13 val. – atminties valanda, skirta Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudynių 74-osioms metinėms paminėti, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti. Maloniai kviečiame prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.