Kviečia į vakarą-susitikimą „Skaudžių likimų aidas“

Birželio 15 d. 15 val. Skuodo rajono kultūros centre – vakaras-susitikimas „Skaudžių likimų aidas“. Jame dalyvaus Kretingos kultūros centro tremtinių choras „Atminties versmė“, retro ansamblis „Gija“, Skuodo rajono kultūros centro mišrus senjorų choras „Harmonija“. Kviečiame tremtinius, politinius kalinius ir visus neabejingus tautos praeičiai – pasiklausysime dainų, prie arbatos puodelio pabendrausime su likimo broliais ir sesėmis.