Kviečia į diskusiją Skuodo miesto plėtros tema

Skuodo miesto vietos veiklos grupė rengia Skuodo miesto 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją ir gruodžio 30 d. 14 val. Skuodo jaunimą – mokinius, studentus, dirbančiuosius – kviečia į diskusiją „Skuodo miesto plėtros problemos, lūkesčiai ir perspektyvos. Bendruomenės narių požiūris“. Bus aptariamos jaunimo problemos, poreikiai, problemų sprendimo būdai. Diskusija vyks Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastato buvusios kavinės patalpose.