Lietuvos darbo biržos projektas jaunimo užimtumo didinimui

Lietuvos darbo birža visoje šalyje pradėjo įgyvendinti ESF projektą „Atrask save“, kurio tikslas – didinti nedirbančio ir nesimokančio 16–29 m. jaunimo užimtumą.  Atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius, projekto dalyviams bus sudaryta galimybė dalyvauti įvairiose veiklose, kuriose jaunuoliai ne tik susipažins su darbo rinka, švietimo sistema, bet ir turės galimybę atlikti praktiką ir įgyti verslumo įgūdžių. Detalesnę informaciją jaunuoliams suteiks Klaipėdos TDB Skuodo skyrius arba projekto koordinatorė Edita Laivienė, tel. (8 440) 73 417; el. p. .