Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Lietuvos vėliava

Skuode: 11.30 val. – iškilmingas LR vėliavos pakėlimas prie Mūro kryžiaus, 12 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje, 13 val. – šventinis koncertas Skuodo rajono kultūros centre. Per koncertą tradiciškai bus pagerbta „Metų šeima“.

Aleksandrijoje: 13 val. Aleksandrijoje bus minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Veiks vietos pagrindinės mokyklos mokinio Deivido Liekio rankdarbių (siuvinėjimo kryželiu) paroda, vyks filmo „Vaclovas Intas“ I dalies peržiūra. Organizatoriai – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas ir kaimo bendruomenė.

Ylakiuose: 10 val. miestelio skverelyje –  iškilmingas vėliavų pakėlimas, Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės, Skuodo šaulių 7-osios kuopos, Ylakių jaunųjų šaulių būrio narių pasižadėjimo iškilmės, dalyvaujant Skuodo meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui, žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas; 10.30 val. Ylakių parapijos bažnyčioje – šv. Mišios; 11 val. Ylakių seniūnijos salėje – jungtinis Ylakių meno mokyklos, gimnazijos, lopšelio-darželio ir Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus meno mėgėjų kolektyvų koncertas. Organizatoriai: Klaipėdos apskrities Vakarų (jūros) šaulių 3-ioji rinktinė, Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyrius, Ylakių gimnazija.

Lenkimuose: 13 val. Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyriaus „Kolonų salėje“ – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys. Organizatoriai: Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyrius, Lenkimų S. Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras, Lenkimų seniūnija.

Mosėdyje: vasario 13 d. 10 val. gimnazijos sporto salėje – tarptautinis krepšinio turnyras seniūnijos ir gimnazijos taurėms laimėti; vasario 16 d. 10 val. – šv. Mišios už Lietuvą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, o 11 val. – valstybės vėliavos prie seniūnijos pakėlimas, diplomų žygyje Gargždai–Klaipėda dalyvavusiems jauniesiems šauliams įteikimas, folkloro ansamblio dainos, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narių žodis.