Ylakių bažnyčiai sukanka 120 metų

Kovo 25 d. Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčiai sukanka 120 metų. Šventiniai renginiai prasidės 10 val.