2017 m. rugpjūčio 4 d. skaitykite

 • Ilgaamžiškumo paslaptis – sunkus darbas jaunystėje
  • Šiandien, kai vis dažniau girdime apie jaunų ar dar net aukso amžiaus nesulaukusių žmonių staiga pasiglemžtas gyvybes, sužinojus apie kur nors gyvenantį ilgaamžį, perkopusį 90 metų, visada norisi pasidžiaugti ir pasiteirauti, kokia gi ta ilgo gyvenimo paslaptis. Štai vyriausia lenkimų seniūnijos gyventoja Stanislava Prušinskienė, einantį 99-uosius, sako, kad reikia daug dirbti ir netinginiauti. Dovilė Petrauskaitė
 • Ar bus leista V. Into vardui nugrimzti užmarštin?.. Dovilė Petrauskaitė
 • Apie sprogmenis, biosaugos priemones, erkių platinamas ligas
  • Liepos 31 d. Skuodo rajono savivaldybėje ūkininkams įvyko pasitarimas, kuriame kalbėta apie tai, kaip reikėtų elgtis, radus sprogmenį ar į jį panašų daiktą; kaip apsisaugoti nuo erkių platinamų ligų; ko imtis, kad per javapjūtę nedegtų kombainai; apie biosaugos priemones kiaulių ūkiuose ir kitais aktualiais klausimais. Rūta Ronkauskienė
 • Ar Vaclovo Into muziejų aplenks reorganizacija?..
  • Respublikinio V. Into akmenų muziejaus direktorius Evaldas Razgus sunerimo, sužinojęs apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, rengiamą Aplinkos ministerijoje, pagal kurį muziejus galimai bus reorganizuojamas. Pagal šį projektą biudžetinė įstaiga Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus būtų prijungtas prie kitos biudžetinės įstaigos – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus. Perduodant pastarajam visas Respublikinio V. Into akmenų muziejaus teises ir pareigas. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Vėl atstatytas bunkeris Baksčių kaime
  • Simbolinis bunkeris, 1945-1955 m. veikęs buvusios Prano Baltručio sodybos teritorijoje, į kurio atidarymo iškilmes 2010 metais buvo atvykę daug svečių iš visos Žemaitijos, minintis čia besirinkusių „Kardo“ partizanų būrio žygdarbius, per pastaruosius septynetą metų neatlaikė drėgmės. Todėl jo pastatymo iniciatorius Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-iosios rinktinės Skuodo 7-os kuopos vadas Valis Viršila, telkdamas pagalbininkus, to paties darbo ėmėsi dar kartą. „Mūsų žodžio“ inf.

 • Nežinantiems gali sukelti ir autoavariją
  • Autoįvykius keliuose gali sukelti patys įvairiausi veiksniai: vairuotojų išsiblaškymas, nesaugaus greičio pasirinkimas, sėdimas prie vairo išgėrus alkoholio arba prastai matomi ar visai nepastebimi kelio ženklai, kurių yra ir Skuode. D. P.
 • Atitvers mėšlo kalnais?..
  • Vaičaičių kaimo laukuose auga paukščių mėšlo kalnai. Ir jų užimama teritorija vis plečiasi, didėja: iš pradžių būta tik vienoje vietoje, dabar – jau ir kitoje. Kieno tai darbas, kol kas nežinia: įtarimų yra, bet juk nepagautas už rankos – ne vagis. Tik viena aišku: iš krūvų sklinda bjauri smarvė, kuri vaičaitiškiams nuodija orą. Dalia Zabitienė
 • Lenkimiškiai atšventė tradicines Onines
  • Lenkimų seniūnija turtinga Onų, todėl ir Onines švenčia jau daug metų. Šiemet Vasaros šventę suorganizavo Lenkimų seniūnija, bendruomenė, Skuodo rajono kultūros centro skyrius, o partneriai buvo Skuodo atviras jaunimo centras, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas, S. Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pakrančių apsaugos rinktinės Palangos užkardos skyrius, skautų organizacija „Raitija“. Romalda Bridikienė
 • Mažame kaime – didelė šventė
  • Praėjusį sekmadienį Vaičaičių bažnyčioje būta šv. Onos atlaidų, sukvietusių ne tik vaičaitiškius, bet ir jų gimines, draugus, bičiulius, kitur gyvenančius kraštiečius ar aplinkinių kaimų gyventojus. Ir nors ne vienas iš susirinkusiųjų teigė, jog šiemet atlaiduose žmonių buvę mažiau nei ankstesniais metais, lyginant su kaimo gyventojų skaičiumi, iš tiesų buvo labai daug. Dalia Zabitienė
 • Džiugus viešnagėjimas
  • Dabar jie tokie europietiški, pabyra po pasaulį – danijos, norvegijos, švedijos… Tiek juos artimieji ir mato.Todėl kiekviena akimirka, kai laiko skiriamos kartos susitinka ir šnekučiuojasi, vertos aukso.
   Genovaitės Zavalienės, ištikimos „Mūsų žodžio“ bičiulės, ilgametės Skuodo knygyno vadovės, anūkai Justė ir Valentas, dukros Daivos vaikai, senelius aplankė besibaigiančios liepos savaitę. Justė ką tik baigė Skuodo P.Žadeikio gimnaziją, kol kas aiškių savo ateities kontūrų dar neįvardija. Meniškos prigimties merginai labai patiko šokti. Visuomet buvo tarp Skuodo meno mokyklos choreografijos klasės gracingųjų. Valentas jau pora metų pluša statybose pietinėje Norvegijoje, prie Oslo. Besigraudinančiai močiutei, kad kitądien jau išvyksta, kitą kartą pažada aplankyti prieš Kalėdas. Laima Sendrauskienė
 • Knygoje – žinios ir iš mūsų krašto
  • Šių metų pradžioje Lietuvos knygynuose pasirodė pernai išleista mokslininkės Gražinos Žumbakienės knyga „Senieji Lietuvos gėlių darželiai“, kurioje pažvelgta į Lietuvoje mažai tyrinėtą etnobotaniką. Daugeliui ne paslaptis, kad mūsų močiutės rinko, džiovino žolynus, mokėjo deramai panaudoti jų galias. Tačiau tai, jog tam reikia specialių žinių, tinkamo pasiruošimo, žino ne visi. Įdomu šioje knygoje tai, kad su paprastu žinojimu, kaip bėdoje pagelbėti sau, artimui bėdoje, iki šių dienų atkeliauja milžiniška liaudies išmintis. Laima Sendrauskienė

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje