2019 m. vasario 19 d. skaitykite

 • Už pavyzdingą tarnybą apdovanoti kariai savanoriai
  • Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Skuode, prie Mūro kryžiaus, paminėta mūsų šaliai svarbi diena. Tądien už pavyzdingą tarnybą, profesionalumą, nepriekaištingą pareigų vykdymą padėkos raštais apdovanoti kariai savanoriai, o Ričardas Valiukas – medaliu. Rūta Ronkauskienė
 • Aptarti nuveikti darbai, kalbėta apie naujus
  • Vasario 12 d. Judrėnuose įvyko asociacijos „Klaipėdos regionas“ susirinkimas. Jame dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas. Susirinkime patvirtinta praėjusių metų asociacijos veiklos ataskaita bei planas šiems. Rūta Ronkauskienė
 • Euroregiono posėdyje – apie projektus
  • Vasario 13 d. Klaipėdoje įvyko euroregiono „Baltija“ valdybos narių posėdis. Šiam euroregionui pirmininkauja Klaipėdos miesto savivaldybė. Rūta Ronkauskienė
 • Mūsų rajone – produkcijos perdirbimas
  • Vasario 14 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, įvyko forumas „Regionai – bioekonomikos plėtros proveržio Lietuvoje katalizatoriai“, kuriame aptarta bioekonomikos plėtra Lietuvoje bei galimos sinergijos, ją vystant vietos lygmeniu, tarp regionų. Rūta Ronkauskienė
 • Kviečia teikti projektų paraiškas
  • Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia Kultūros plėtros ir bendruomenių veiklų aktyvinimo projektų, finansuojamų iš biudžeto lėšų, konkursą. Paraiškos teikiamos tik elektroniniu paštu. Jiems įgyvendinti iš biudžeto skirta 15 tūkst. Eur. R. R.
 • „Sutvarkyta Skuodo miesto centrinė dalis“
  • Tokiu pavadinimu ir šiandien viešojoje erdvėje, t. y. internete paskelbtoje Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informacijoje, kalbama apie prieš 5–6 metus savo veidą atnaujinusį Skuodą ir čia 2007–2013 m. įgyvendintą europinį Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektą. „Mūsų žodžio“ inf.

 • Nė viena priemonė nėra per brangi
  • Šatrijos ir P. Cvirkos gatvių sankryžoje Skuode neįrengta pėsčiųjų perėja. O jų eismas ten išties intensyvus. Negi laukiama, kol įvyks nelaimė?.. Dalia Zabitienė
 • Kandidatas į Skuodo rajono savivaldybės merus Stasys Gutautas: „Ateities kalviai esame mes patys“. Goda Ainutytė. Politinė reklama. Užsak. Nr. 016
 • Kvietimas dalyvauti viktorinoje
  • Šį pavasarį Lietuvos moksleivius bei jų mokytojus vėl kviečia Europos pinigų viktorina – tarptautinis konkursas, skirtas skatinti 13–15 metų paauglių finansinį raštingumą. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Šiemet – kur kas daugiau
  • Vasario 12 d. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo žemaičių draugija pakvietė į tradicinį žemaičių kalbos diktantą: šiemet jis rašytas jau trečią kartą. Kaip Žemaitijos metais ir dera, norinčių išbandyti jėgas žemaitiškoje rašyboje būta kur kas daugiau nei pernai ar užpernai. Dalia Zabitienė
 • Jau penktoji knyga
  • Vasario 8 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje įvyko Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės, ilgametės Skuodo lopšelio-darželio pedagogės Aldonos Jadvygos Mončienės penktosios knygos „Neriedėk, saulele…“ pristatymas. Į jį susirinkta taip gausiai, kad skaitykloje, kur paprastai vyksta tokie renginiai, tapo per ankšta. Dalia Zabitienė
 • Du pasauliai. Dalia Zabitienė
 • Keliais sakiniais. „Literato“ inf.
 • Darželis ir šeima – glaudžios partnerystės link
  • Šiandienės ikimokyklinės įstaigos paskirtis – talkinti šeimai bei bendradarbiauti su ja, ugdant šios atžalą darželyje. Skuodo lopšelyje-darželyje, remiantis situacijos analize, parengta „Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais“ programa. Kuo gi svarbus toks ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas? Daiva Šukienė, Skuodo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Tarp nugalėtojų bei prizininkų – ir skuodiškiai
  • Vasario 9-ąją Skuodo atvirame jaunimo centre įvyko atviros Skuodo krašto rankų lenkimo pirmenybės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei Skuodo rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro 20-mečiui paminėti. Jose sėkmė lydėjo ir kai kuriuos mūsų rajono rankų lenkikus. „Mūsų žodžio“ inf.
 • Šventė 101-ąjį Lietuvos gimtadienį
  • Su daugybe trispalvių: pačių nusipieštų paukštelių, pasigamintų vėliavėlių, su jomis interjere ir tautiniuose rūbuose, su sugiedota V. Kudirkos „Tautiška giesme“ ir Mosėdžio darželio himnu, su dainelėmis, eilėraščiais, šokiais ir net visų sudainuota karaokė Lietuvai. Laima Sendrauskienė
 • Spalvinga vakaronė progimnazijoje
  • Praėjusią savaitę Skuodo Bartuvos progimnazijoje buvo surengtas draugiškas vakarėlis Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, kur linksmame ir žaismingame protų mūšyje susirungė 3 komandos. Marytė Kaniavienė
 • Jelgavoje, festivalių mieste
  • Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ vadovė Bronislava Gadeikienė netruko surinkti 48-ių asmenų grupę ekskursijon į Jelgavą, į tarptautinį ledo skulptūrų festivalį. Skulptorių darbais pasigrožėta, po Jelgavos kraštą pasidairyta. Danutė Lekniuvienė

Visus straipsnius skaitykite laikraštyje.