PRENUMERATA

Sužinokite kaip galite užsiprenumeruoti „Mūsų žodį“ 2022-iesiems metams.

Daugiau informacijos

REKLAMA

Laikraštyje „Mūsų žodis“ bei priede „Vakarų Lietuva“ galite talpinti reklamą, skelbimus, sveikinimus, užuojautas, padėkas ir kt.

Žiūrėti kainas

PARAŠYK REDAKTOREI

Pastebėjai problemą - parašyk, įamžink; kažkas Tave sudomino, nustebino ar nudžiugino, atsiųsk mums informaciją, naujienas, straipsnius, aprašymus, nuotraukas, išreikšk nuomonę arba tiesiog informuok mus.

Rašyti redaktorei

Naujienos

Laisvės premija

Sausio 13 d. Laisvės premija bus įteikta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariui arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui.

Bitininkams

Skuodo rajono bitininkų draugijos nariai kviečiami sausio 11 d. 12 val. į UAB „Skuomeda“ patalpas, Statybininkų g. 5, Skuodas. Reikalinga užpildyti paraiškos formą NMA dėl paramos už papildomą bičių gydymą 2014 metams. Aptarti einamuosius klausimus. Draugijos pirmininkas V. Gedrimas, tel. (8-613) 99555, www.meduve.lt.

Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13 d. 18 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų visi kviečiami dalyvauti Laisvės gynėjų dienos paminėjime.

Skuodo VVG – naujose patalpose

Skuodo vietos veiklos grupė informuoja, kad nuo 2014 m. sausio 2 d. pasikeitė jos būstinės adresas, nes Skuodo VVG persikėlė į Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., LT-98104.

Už penkis vaikus

Nuo šių metų sausio Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas gaus motinos, pagimdžiusios, iki 8 metų užauginusios bei gerai išauklėjusios penkis ir daugiau vaikų. Šios motinos turi būti sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis. Pensijos dydis – 400 litų.

Vyriausybės nutarimu, į II laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos teisė gauti minėtą pensiją nustatoma, vadovaujantis nuostatuose patvirtintais Daugiavaikių motinų pagimdytų (įvaikintų) ir užaugintų vaikų gero išauklėjimo bei pačių motinų elgesio vertinimo kriterijais bei sąlygomis. Iki šiol teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, užauginusios septynis ir daugiau vaikų.

Paslaugos internetu

Startuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (www.spis.lt), kuri leidžia užsisakyti net 26-ias socialinės paramos paslaugas. Gyventojams nebereikės vykti į savivaldybę, o prašymą gauti išmoką vaikui, socialinę pašalpą, įvairias šalpos pensijas, mokinių nemokamą maitinimą ir kt. pateikti internetu. Norint užsisakyti paslaugą, užtenka kompiuteryje turėti įdiegtą kurią nors iš populiariausių naršyklių. Prisijungiant prie sistemos, reikia patvirtinti savo tapatybę. Tai atlikus, galima pateikti prašymą socialinei paramai gauti. Suvedus reikiamus duomenis, prašymas išsiunčiamas vienu mygtuko paspaudimu. Pateikus prašymą, duomenys apie jo būseną, priskirtą atsakingą darbuotoją bei priimtą sprendimą sistemoje matomi prašymą pateikusiam žmogui.

2014 m. sausio 7 d. skaitykite

 • Tarp geriausių Lietuvos vairuotojų
 • „Būti labiau optimistais nei pesimistais“
 • T. Motuzas: „Lietuva – visavertė ir lygiateisė“
 • Liftas įrengtas, bet pastatas nerenovuotas
 • „Dabar gyvenu kaip danguje…“
 • Su žodžiu, giesmėmis ir dainomis
 • Nepalūžęs gyvenimo audrose
 • Kai durys atsidaro
 • Kaip pagerinti atmintį
 • Per tris pirmąsias metų dienas – trys tragedijos
 • Vaikams – vitaminai ir maisto papildai
 • Ištikimi nykstančiai tradicijai
 • Milžinas, užaugęs Gailaičiuose
 • „Vakarų Lietuvos“ priedas

Mokinių maitinimas

Sausio mėnesį bus didinamos nemokamo mokinių maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšos. Vienam mokiniui vienai dienai – apie 10 proc. Taip nutarta, reaguojant į kylančias maisto produktų kainas ir siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį, mokinių maitinimą.

Slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliesiems

Nuo sausio pradžios atkuriamos slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliesiems, kurios 15 proc. buvo sumažintos 2010 m. Tai palies beveik 100 tūkstančių neįgalių žmonių. Tam papildomai numatyta 86 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Užsitęsus ekonominei krizei, nuo 2012 m. buvo atkurtos tik „Sodros“ pensijos, todėl labai svarbu, kad jau 2014 m. 15 proc. didesnes tikslines kompensacijas gaus ir neįgalieji.

Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų neįgaliesiems dydis nuo 2014 metų sudarys 900 Lt (2,5 bazinės pensijos).

Darbo laikas

Šiandien vardadienius švenčia

Žemaičių kalba