Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13 d. 18 val. – šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų visi kviečiami dalyvauti Laisvės gynėjų dienos paminėjime.