Norint užsiprenumeruoti „Mūsų žodį“

Tie rajono laikraščio skaitytojai, kurių gyvenamojoje vietovėje yra pašto skyrius, pasinaudoti mobiliojo laiškininko paslauga, t. y. išsikviesti į namus, negali. Jie „Mūsų žodį“ 2021-iesiems turi užsisakyti pašte. Jeigu pastarojo nebėra, mobilųjį laiškininką galima išsikviesti, paskambinus AB „Lietuvos paštas“ klientų aptarnavimo telefonu 8 700 55 400 ir pasirinkus paslaugą „mobilusis laiškininkas“. O jei patiems tai padaryti per sunku, galima paskambinti „Mūsų žodžio“ redaktorei tel. 8 699 21 525, kad padėtų – patarpininkautų. Nors spaudą galima užsiprenumeruoti ir internetu www.prenumeruok.lt.