V. Into akmenų muziejaus direktoriaus atsakymas mosėdiškiams

akmenų muziejus mosėdyje

Pirmadienio rytą redakcijoje apsilankęs Respublikinio V. Into akmenų muziejaus direktorius Evaldas Razgus stebėjosi praėjusiame laikraščio numeryje, skiltyje „MŽR praneša“, išspausdinta žinute „Dvejopi standartai“, kurią ruošiant, jo argumentai ar paaiškinimai nebuvę išklausyti. Teigė, jog gyvųjų amatų ir folkloro šventei parko slėnyje neprieštaravęs, tik, telefonu kalbėdamas su Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus renginių organizatore B. Gadeikiene, pastebėjęs, jog parke po praūžusios liūties šlapia. Anot jo, B. Gadeikienė raktus nuo parko vartų turėjusi ir juos grąžinusi tik šeštadienį, tad pati galėjo nuspręsti, kur tą renginį daryti. E. Razgus tvirtino, jog jis kaip vadovas atviras visiems parke vykstantiems renginiams. Respublikos žemdirbių, „Litagros“ renginys, muziejaus parke trukęs dvi dienas, muziejaus biudžetą papildė 800 eurų, nes pastarieji tiek užmokėjo už dvi ekskursijas.

Mosėdiškiai piktinosi, kad taikomi dvigubi standartai

akmenų muziejus mosėdyje

Antradienį „Mūsų žodžio“ redakcijai paskambinę mosėdiškiai piktinosi, kad taikomi dvigubi standartai: Respublikinio V. Into akmenų muziejaus lauko ekspozicijos teritorijoje rengti gyvųjų amatų ir folkloro festivalį „Bieg opelė vingordama“, kuris įvyko praėjusį šeštadienį, šios įstaigos direktorius Evaldas Razgus neleido, teigdamas, jog susirinkusieji išmindys žolę, o „Litagra“ antradienį ten suorganizuoti renginį ūkininkams leidimą gavusi. „Ar Respublikinis V. Into akmenų muziejus – E. Razgaus privati nuosavybė, kad įleidžia, ką nori?!“ – retoriškai klausė kalvystės meistras A. Kasparas. Ir priminė, jog tvarkant, gražinant minėtą teritoriją, prisidėjo kone visi mosėdiškiai – anuomet netgi vietos vidurinės mokyklos mokiniams tekdavo ten padirbėti. O štai Mosėdžio miestelio bendruomenės pirmininkė Jadvyga Laureckienė sakė, jog, svarstant miestelio bendrąjį planą, muziejaus parke buvo numatyta vieta mosėdiškių renginiams – kur ji dingo? „Ar už pinigus ten žolė atauga greičiau nei įsileidus renginį dykai?..“ – stebėjosi mosėdiškė.

Streikuoja keturios rajono mokyklos

Tačiau tai nereiškia, jog į vasario 22 d. pradėtą visuotinį neterminuotą streiką įsitraukė visi Skuodo P. Žadeikio, Mosėdžio, Ylakių gimnazijų bei Bartuvos progimnazijos mokytojai.

Mokytojų streikas palietė ir rajono mokyklas

Gruodžio 8–10 dienomis pedagogų streikas įvyko 49-iose savivaldybėse iš 60-ies, į jį iš 2 300 švietimo įstaigų įsitraukė 300. Tokius skaičius visuomenei pateikė LR švietimo ir mokslo ministerija. Mūsų rajone prie šalies streiko prisidėjo keturios didžiosios ugdymo įstaigos: P. Žadeikio, Ylakių ir Mosėdžio gimnazijos bei Skuodo Bartuvos progimnazija. Į „Mūsų žodžio“ klausimą, koks rajono mokytojo vidutinis atlyginimas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyr. ekonomistė specialistė B. Gedrimienė atsakė, kad, priklausantis nuo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo valandų per savaitę, yra vidutinis, o ne minimalus ar maksimalus. Turintys 15-os darbo metų stažą ir 18 pedagoginių darbo valandų per savaitę mokytojai gauna 408,25 Eur, vyr. mokytojai – 457,95 Eur, mokytojai pedagogai – 489,90 Eur ir mokytojai ekspertai – 553,80 Eur. Mokytojų, dirbančių 18 val. per savaitę, anot vyr. ekonomistės, nedaug.

Ko aklas verktų, kad kelią matytų…

Skuodo globos namai

Tarp anoniminių alkoholikų dažnai tariama, jog sužeistas žmogus žeidžia kitus. Ko gero, šią išmintį galima sėkmingai pritaikyti ir kitose visuomenės grupėse. Nors šįkart pasakojimas apie žmogų, kuris draugavo su svaigalais, bet, nors jam ir teko pagrindinis vaidmuo, ši istorija vis dėlto apie skaudinantį nesusikalbėjimą. O kodėl taip nutinka, kad žmonės, kalbėdamiesi ta pačia kalba, nesusikalba, lieka įsižeidę, regis, be atsako.

Redakcijoje apsilankiusi moteris, papasakojusi savo brolio, staiga ištikto negalės ir atsidūrusio Skuodo globos namuose, istoriją išeidama nuoširdžiai dėkojo, kad buvo išklausyta. Kodėl turėtų būti kitaip?..

Skaityti toliau